Interface Case USA-lansering för Miris

USA-lansering för Miris

Utmaning

Miris erbjuder avancerad utrustning för analys av bröstmjölk till prematurbarn. De är först ut på marknaden med ett instrument som godkänts av amerikanska FDA, vilket är ett genombrott och ett kvalitetsbevis för utrustningen. Miris är dock ett relativt okänt företag utanför Europa och användning av instrumentet kräver delvis nya rutiner hos mjölkbanker och sjukhus.

Uppdrag

byBrick Interface fick i uppdrag att bygga en strategi och skapa innehåll för att lansera Miris i Nordamerika, både online och på mässor. I uppdraget ingick även att övertyga en starkt traditionell bransch om betydelsen av att analysera bröstmjölk genom en metod kallad Target Fortification.

Lösning

byBrick Interface genomförde en målgruppsanalys och skapade sedan ett anpassat innehåll som publiceras både köpt och organiskt. Bland annat filmade vi intervjuer med ledande experter inom vård och nutrition under konceptet ”Miris Interviews”.  Vi byggde om Miris hemsida för att ranka högre på Google för utvalda sökbegrepp inom prematuritet.

Vi skapade även en dedikerad studio för videokonferenser så att företrädare för Miris kan göra produktdemonstrationer direkt från huvudkontoret i Uppsala oavsett var målgruppen befinner sig. Under PAS-mässan i Baltimore anordnade vi, förutom trycksaker och monterdesign, ett lanseringsevent med mingel och paneldiskussion med en amerikansk moderator.

Resultat

Genom konsekventa postningar i sociala medier har antalet följare och delningar ökat markant. Det har gett Miris en helt ny bredd att nå ut till sin målgrupp samt en möjlighet att påverka hur man bäst bör använda Target Fortification inom prematurvården. Filmerna har även drivit trafik till Miris hemsida där den genomsnittliga besökstiden har ökat med 300%, vilket resulterat i ökad försäljning och fler offertförfrågningar.

Teaser för Miris Interviews
https://vimeo.com/357781205

Miris Mission
https://vimeo.com/357782561

At the heart of Miris is a committed team of experts sharing a common mission to give newborns the best possible start in life. We constantly nurture our traits and skills to explore new pathways improving neonatal care and the area of individualized nutrition.

Inficon har en produkt som detekterar gasläckor, som heter IRwin® Methane Leak Detector. byBrick fick i uppdrag att skapa en IoT-applikation som ansluter trådlöst till den enheten så att det går att fjärrstyra den från sin mobila enhet och samla in mätdata.

IoT app för Inficon
Erik Stridell Business Developer