Om byBrick

Det är resan som är målet för oss

Vi startade byBrick för att få skapa företaget där vi själva ville jobba. Ambitionen är lika aktuell idag som den var 2004, när vi samlades i en stuga utanför Stockholm för att spika vår första affärsplan.

Under årens lopp har vi växt, startat fler bolag och etablerat nya kontor, men alltid värnat vår varma småbolagskultur – en kultur som lockar till sig de vassaste förmågorna inom våra många verksamhetsområden och som får dem att vilja stanna.

Vi erbjuder både enskilda experter och kompletta leveransteam som sätter stort värde i att vara snabba och enkla, samtidigt som vi är lyhörda och gärna utmanar gamla sanningar.

Vi ska alltid vara det bästa alternativet för våra anställda och våra kunder, oavsett var i sin utveckling de befinner sig. För när allt kommer omkring är det att få bidra till andras resor som vi njuter av allra mest.

Stockholm
Göteborg
Västerås
Örebro
Copyright © byBrick AB  |   POLICY  |   COOKIEINSTÄLLNINGAR
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.