Test och kvalitetssäkring

Låt oss utforska det okända tillsammans!

Test och kvalitetssäkring

Låt oss utforska det okända tillsammans!

Vi på byBrick erbjuder ett brett utbud av testexpertis inom flera områden för att optimera era behov. Genom att snabbt komma i gång med testarbetet kan vi sänka kostnaderna för systemutvecklingsprojekt oavsett projektstorlek, säkra tidiga insikter och öka kvalitén på hela leveransen.

Våra testerbjudanden:

·      Professionella testare
·      Testteam
·      Testautomatisering
·      Processanalys

Professionella testare

Den nya generationens testare jobbar agilt och har en teknisk bakgrund, ofta med programmeringskunskaper, och minst en 2-årig utbildning inom kontextdriven testning. En modern testare kan leverera värde i alla tänkbara projekt där man utvecklar mjukvara oavsett om det är inbyggda system, apputveckling, desktop, VR eller något annat.

Testteam

Testteam är vår mest profilstarka produkt som ger dig som kund den bästa testningen vi kan erbjuda. Som kund beställer du ett team som kan variera över tid då testuppdragets behov av resurser kan förändras vid olika tidpunkter. Vi ser även till optimera teamet inom de kompetenser som ger bäst effekt för er. Inom ett och samma tid kan vi ha kompetens inom UX, utforskande testning, teknisk testning och testautomation – bara som ett exempel.

Testautomatisering

Testautomatisering används idag med varierande syfte och mål. Låt oss hjälpa er hitta en väg framåt utifrån era behov, vare sig det handlar om automatisering för att stärka upp regressionstester, acceptanstester, prestandatester, automatiska checkar eller verktyg för att stödja test & utveckling med exempelvis testdata.

Processanalys

Förbättra ditt nuvarande testarbete genom feedback och förslag på förbättringar. Genom att låta oss analysera er nuvarande eller framtida teststrategi & process kan vi ur ett tredjepartsperspektiv göra en professionell bedömning för styrkor och svagheter.

Prestandatester

Genom kapacitetsmätningar, stresstester, soaktester och prestandamätningar säkerställer vi att ditt system är robust och håller för kritisk belastning. Helst sker dessa tester i den autentiska miljön i molnet. Först då kan vi vara säkra på att användarna kan nyttja systemet utan fördröjning eller lagg.

Varför byBrick?

Riktiga testare

Vi har professionella testare – vem som helst kan inte modern testning. Våra testare brinner verkligen för sitt arbete, gör mer än att skriva testfall och gör allt för att få till robusta och stabila produkter och ser till att utvecklingen går framåt.

Optimerad efter era behov

Vi har ett dedikerat in-house team med lång och bred erfarenhet som lägger fullt fokus på våra kundprojekt, samt en ständigt pågående R&D-process därvi utvärderar nya lösningar och tekniker. Vi är agnostiska gällande testverktyg och har inga bindningar till underleverantörer och kan därför garantera hög kvalitet och snabba leveranser. Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort!

Agila och verklighetsförstående

Vi jobbar agilt och kan med lätthet funka ihop med agila utvecklingsteam. Vi är pragmatiska och förstår att förutsättningar skiftar och ser olika ut från kundtill kund. Visa har behov av avgränsade testinsatser och andra har löpande behov av test – vi levererar värde i alla sammanhang där kvalitetssäkring krävs.  

Test som managerad tjänst

Sätt en budget och få test levererad som en tjänst. Denna tjänst kan täcka in olika testkompetenser och variera i intensitet över tid. Säsongsvariationer, fördefinierade releaseplaner och andra omständigheter kanske styr behovet av dina behov av våra testinsatser? Inga problem, vi är vana vid det mesta.

Möt vårt team

Helene Öhman
VD byBrick Management
Mats Hultman
Senior managementkonsult
Per Berlin
Senior Managementkonsult
Camilla Tuneberg
Managementkonsult
Emir Dzanic
Managementkonsult
Johan Unosson
Managementkonsult
Camilla Åkerström
Managementkonsult
Catrine Anderson
Managementkonsult
Edvin Andersson
Managementkonsult
Shirin Henare
Managementkonsult

Meet our co-workers

No items found.

Läs mer om

Read more about

No items found.

Få inspiration

Get some inspiration

Frågor & svar

FAQ

Vad är Rapid Software Testing – RST?
Vad betyder riskbaserad testning?
Vad innebär testledning?
Vad är utforskande testning?
kontakt
Contact
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.