En e-handelsplattform inget kan stoppa!

Case: Test och kvalitetssäkring av Julas e-handel

Jula har sedan 2017 utökat sina över 100 varuhus med en e-handelslösning som gör hela företagets breda sortiment tillgängligt online för deras kunder i Sverige, Norge och Polen.

Lösningen baserades på Episerver Commerce och Jula såg fördelarna med att ta in en oberoende tredje part för att kvalitetssäkra plattformen och ansvara för test av så väl nya kodreleaser som användbarhet och teknisk driftsmiljö.

Testteam för att säkerställa kvalitetssäkring

byBrick fick förtroendet att tillhandahålla ett testteam till Jula för att säkerställa kvalitetssäkring och testning vid utvecklingen av den nya e-handelsplattformen. För att leverera en heltäckande testfunktion bestod vårt team av testledare och testare men även prestanda- och användbarhetsexperter.

Uppdraget omfattade att utföra tekniska webbtester, API-tester, funktionella tester, kompatibilitettestning samt regressionstester. Utöver själva webblösningen fick byBrick även ansvar för att testa integrationerna mot befintliga affärssystem, betallösningar och lagerhanteringssystem.

En UX-expert i testteamet gjorde intervjuer och användarbarhetstester med olika grupper av användare. Utöver detta genomfördes inför varje delleverans även acceptanstester tillsammans med Jula där testteamet ansvarade för planering, genomförande och rapportering.

Riskanalys, test- och buggrapportering

Under utvecklingsprojektet som bedrevs enligt SCRUM-metodiken testades det som levererades från utvecklingsteamet inom varje sprint genom att upprätta en riskanalys, genomföra testdesign och leverera test- och buggrapportering.

Kontinuerlig feedback kring problem och buggar

Projektets styrgrupp fick på detta sätt löpande och oberoende beslutsunderlag, och projektet drog nytta av kontinuerlig feedback kring problem och buggar som behövde lösas innan e-handelsplattformen skulle nå slutanvändaren.

En e-handelsplattform att lita på

Genom prestandatester kunde flaskhalsar identifieras och åtgärdas. Detta säkerställde att systemet både kunde lanseras felfritt, och klara av perioder med extra mycket trafik, exempelvis inför storhelger och under Black Friday.

Sedan den initiala lanseringen har Jula upplevt en stark tillväxt inom e-handelsområdet och planerar nu att låta sin e-handel expanderas till att omfatta fler länder runt om i Europa.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact