Göteborg
|
VD byBrick Management
Helene Öhman
Helene tillträdde som VD för byBrick Management den 1 mars 2021 och har ett långt förflutet inom konsultbranschen, både som konsult och som företagsledare. Under sina 25 år i konsultbranschen, har Helene arbetat i projekt med både IT och verksamhetsutveckling samt varit kundansvarig för såväl offentliga som privata kunder. Helene har även lång och gedigen erfarenhet av både ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Berätta - vem är du Helene?

Jag är en glad och möjlighetsfokuserad person som har bott mestadels i närheten av Göteborg. Det har även blivit tre år i USA där jag studerade och arbetade som fritidspedagog för en grupp fyraåringar och tre år i Ronneby där jag studerade Människor Datateknik Arbetsliv och hade ett utbildningsbolag med några studiekompisar. Jag har två barn, Sofia och Gustav som är 18 och 16 år. På fritiden blir det mycket padeltennis, resor och socialt umgänge i alla dess former.

Hur kommer det sig att du valde att tillträda som VD för byBrick Management?

Det var intrycket jag först fick av ledningen och sedan alla härliga medarbetare - ett gäng som andas värme, öppenhet och glädje i kombination med hög kompetens och stark drivkraft. Vår koncern-VD pratade om att ”The sky is the limit” och det kan kanske tyckas vara en klyscha, men det är verkligen verkligt här och i en sådan miljö trivs jag och bidrar till att jag kan få människor omkring mig att växa i sina idéer.

Hur är din ledarfilosofi?

Jag har en stark tilltro till att vara nära och se mina medarbetare och kunder. Jag har ett väldigt stort människointresse som genomsyrar mitt ledarskap. Jag ringer och försöker träffa mina medarbetare ofta, för att höra hur de har det och om jag kan hjälpa till på något sätt. Våra kunder träffar jag också kontinuerligt för att följa deras nöjdhet och passar på att leverera tips på kunskap och annat som kan vara av intresse. Jag tror mycket på att fokusera på styrkor hos varandra och uppmuntra dessa, vilket jag själv använder mina egenskaper i att jag tar initiativ, är möjlighetsfokuserad, flexibel och involverar till samarbete med en portion humor.

Vad tror du organisationer står inför för utmaningar de närmsta 3 åren?

En svår fråga som såklart beror på olika organisationer. Närmast i tiden framåt handlar det nog mycket om att vi får till en större balans mellan hem- och kontorsarbete, så att fler fysiska möten möjliggörs och därmed teamsbyggen på arbetsplatsen. Samtidigt kommer nog en större andel hemarbete än tidigare ge en bättre balans i vardagslivet, vilket kan bidra till mer sunda arbetsplatser med minskade stressrelaterade sjukdomar och gynna medarbetare i de fall där en sådan arbetsform går att kombinera. Digitalsingen kommer att fortsätta att utvecklas än snabbare och kunna bidra till organisationers utveckling, vilket är enormt spännande med dess möjligheter. Detta ställer höga krav på de som leder arbetet med den digitala transformationen, Utmaningen ligger i förändringsledningen och att organisationer och företag inser vikten av att de behöver ha med sig både människor och teknik på den resan. Jag hoppas och tror att byBrick ska kunna vara ett bra stöd och en språngbräda för organisationer i att få till ett bra arbete här och därmed kunna ligga i framkant.

Helene Öhman
VD byBrick Management
Göteborg
helene.ohman@bybrick.se
+46 76 840 14 03