AI i produkten

AI i produkten

AI i produkten

AI i produkten

Implementera AI för att innovera och effektivisera era nya projekt eller existerande lösningar.

Den snabba utveckling av artificiell intelligens (AI) är på väg att leda oss in i en ny industriell revolution som låter oss lösa utmaningar på helt nya sätt. AI-plattformar som ChatGPT, Gemini och Copilot har för många redan revolutionerat sätten de jobbar. Dessa teknologier har öppnat upp nya möjligheter för effektivisering och innovation, och gjort oss både mer produktiva och mer kreativa i såväl vårt arbete som vår vardag.

Nyttja potentialen med stora språkmodeller (LLM)

Dessa plattformar byggs på en AI-teknik som kallas för stora språkmodeller (på engelska large language models; LLM). Det är en typ av generativ AI som är väldigt bred i sin förmåga. Stora språkmodeller kan göra allt från att automatisera kundsupport, textöversättningar, och sentimentanalyser, till att förstärka mjukvaruutvecklare i sin programmering, skapa smartare sökmotorer, eller läromedel anpassade för individen.

Vi hjälper er att realisera era AI-ambitioner

Vi är experter på stora språkmodeller och vet var, när, hur, om, och varför de ska implementeras för att lösa problem eller skapa nya möjligheter, oavsett om de används on-prem eller genom en tjänsteleverantör.

Stora språkmodeller för era behov

byBrick är experter på att implementera stora språkmodeller anpassade för era specifika behov. Vi kan koppla dem till en viss kunskapsbas med tekniker såsom fine-tuning eller RAG (retrieval augmented generation), och bygga både människoförstärkande AI-assistenter eller helt autonoma AI-agenter beroende på just era behov.

Teknisk analys

Är ni osäkra om stora språkmodeller är rätt för er, eller vilka språkmodeller ni bör använda? Vi kan konsultera er kod och era behov för att presentera en teknisk eller organisatorisk analys för er situation.

Konfigurera enterpriselösningar

Använder ni en tjänsteleverantör för AI? Vi kan konfigurera en instans av ChatGPT Enterprise eller Microsoft 365 Copilot med AI-funktioner anpassade för era organisatoriska behov.

Kunskap i hela er techstack

Med vår breda kompetens inom programmeringsspråk såsom JavaScript, C#, och Java kan vi implementera LLM:er i era redan existerande lösningar. Planerar ni ett helt nytt projekt, kanske en helt ny företagsidé från grunden, kan vi givetvis hjälpa er att bygga upp både AI-implementation i sig såväl som övriga funktioner utanför språkmodellen.

Vill ni ha hjälp att implementera AI i era projekt?

Ange dina kontaktuppgifer nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
kontakt
Contact