3D-animering och film

3D-animering och film

I takt med att tekniken blir bättre och bättre håller skillnaden mellan verkligheten och datorgenererat innehåll på att suddas ut. Teamet på byBrick använder samma tekniker som Hollywood och spelindustrin för att skapa 3D animationer, och applicerar kunskapen för att skapa upplevelser utöver det vanliga för våra kunder.

Använd 3D animation

  • När du vid produktlansering inte har tillgång till en färdig fysisk produkt.
  • När du behöver förklara och visualisera en funktion eller ett moment på ett tydligt sätt.
  • När det inte går att visa eller ”filma” det man vill förmedla i verkligheten, exempelvis om produkten är för liten eller för stor för att hantera enkelt.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.