VR-utveckling

Skapa verklig affärsnytta med VR-simulering

VR-utveckling

Skapa verklig affärsnytta med VR-simulering

Hos byBrick hittar du ett av Europas ledande team inom skräddarsydd VR-utveckling, med över 15 års erfarenhet av att skapa interaktiva 3D-applikationer för Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality-enheter och WebVR.

VR-simulatorer för utbildning och försäljning

Utbildning med VR-simulatorer kan gå fyra gånger snabbare än med traditionell e-learning, visar en undersökning från PwC. Vanliga användningsområden för VR-utbildning är exempelvis operatörsträning, säkerhetsutbildning och service eller monteringsövningar. I en digital miljö kan utbildningen göras tillgänglig, säker och mätbar.

För användarna skapas erfarenhet och trygghet som minimerar fel och optimerar arbetssätt innan de ställs inför de vardagliga situationer de övat på. Med VR-utrustningen tillgänglig finns dessutom alltid möjlighet att vid behov enkelt repetera kritiska moment och procedurer i den virtuella världen. Uppkopplad simulatormjukvara möjliggör även hjälp och underhåll på distans.

AR och Mixed Reality som visualiserar produkter, flöden och processer

Styrkan i Augmented Reality och Mixed Reality blir extra tydlig när det handlar om att visualisera produkter eller lösningar i en verklig omgivning, och att demonstrera olika konfigurationer eller funktioner. Genom att kombinera tekniken med IoT-data kan vi även skapa visualiseringar i realtid av exempelvis flödet i en produktionsanläggning.

Eftersom tekniken går ut på att blanda synintryck från verkligheten med digitala visuella element finns i princip inga begränsningar för vad som är möjligt att skapa. Utvecklingen går fort inom området, och vi kommer så småningom att se denna teknik som är en självklar del av vår vardag. Men redan idag kan vi ha stor nytta av pedagogisk visualisering.

Varför byBrick?

Skräddarsytt för din verksamhet

Vi säljer inte produkter - vi skapar produkter som du kan sälja, eller som hjälper dig att sälja produkter. Fritt från licenskostnader eller låsta plattformar bygger vi skräddarsydda lösningar åt dig, baserade på den senaste plattformsoberoende tekniken, vår affärsförståelse och best practice.

Högkvalitet och korta leveranstider

Vi har ett dedikerat in-house team med lång och bred erfarenhet som lägger fullt fokus på våra kundprojekt, samt en ständigt pågående R&D-process där vi utvärderar nya lösningar och tekniker. Vi har inga underleverantörer och kan därför garantera hög kvalitet och snabba leveranser. Vi är aldrig längre än ett telefonsamtal bort!

Utveckla en gång, använd överallt

Vi tänker långsiktigt och gör det möjligt att återanvända samma grundvisualisering för flera ändamål exempelvis simulatorer, videos, interaktiva produktdemos eller interaktiva webbsidor. Är ni ett tillverkande företag så finns troligen redan grundmaterialet vi behöver i era konstruktörers CAD-bibliotek. Låt det göra nytta på fler sätt!

Kunskap och kundcase

Some more inspiration...

kontakt
Contact