Att göra sig hörd i bullret – en varumärkesresa!

Case: Strategisk varumärkespositionering och integrerad marknadskommunikation för Sordin

Häng med så ska vi berätta hur vi med en distinkt och långsiktig varumärkesstrategi och integrerad marknadskommunikation lyfte svenskbaserade Sordin från lokal aktör till internationell innovatör inom hörselskydd.

En spretig produktportfölj med internationellt erkända varumärken

Med ett sortiment av högkvalitativa hörselkåpor har Sordin sedan länge varit en ledande tillverkare av hörselskydd och kommunikationslösningar. Men trots populära och välkända produkter var den internationella marknadsandelen och varumärkeskännedomen begränsad.

Den största utmaningen på marknaden var hur vi skulle hitta en röd tråd i kommunikationen och positionera vårt varumärke i enlighet med den breda produktportföljen vi tillhandahåller. - Christian Nilsson, Marknadschef Sordin

Lyfta varumärket Sordin

Bybrick kallades in som strategisk byrå med uppdraget att lyfta varumärket Sordin. För oss var det självklart att utnyttja de världsledande produktvarumärkena som redan ägdes av företaget som draghjälp för varumärkesutvecklingen. Utmaningen bestod av att få varumärkena att associeras med Sordin – utan att tappa dess unika styrka och särart.

Teknisk och varumärkesmässig differentiering av produktportföljen

Vi började med att analysera och lyfta fram egenskaper och fördelar med varje enskild produktfamilj för att klarlägga rollen i produktsortimentet och skapa en tydlig differentiering både för säljare och kund. Därefter tog vi fram en produktstory och tagline för varje produktfamilj i syfte att bygga dess varumärke (och existensberättigande) inom produktsortimentet.

Tydlig namngivning och grafiskt manér

Den tidigare vaga varumärkesassociationen till Sordin stärktes genom att samtliga produkter namngavs enligt ”Sordin Produktfamilj”, t.ex. Sordin Classic, Sordin Supreme etc.

På motsvarande sätt utvecklade vi även ett gemensamt övergripande grafiskt manér för samtliga produkter som bidrog till att hålla ihop de olika produktvarumärkena under en gemensam Sordin-identitet samtidigt som varje produktfamilj fick en unik grafisk identitet. Vi fördjupade också berättelsen om produkterna genom att skapa en svit av helt nya broschyrer baserat på den grafiska formgivningen.

Tre nya användarsegment

För att matcha varje produkts egenskaper med rätt användningsområde definierade vi tre nya användarsegment: Hunting, Tactical och Professional.

Övergripande varumärkespositionering

Med ”nytt liv” för produktvarumärkena inledde vi sedan, förankrat med Sordins ledningsgrupp och relevanta beslutsfattare, Sordins varumärkesförflyttning med ett större positioneringsarbete.

Kunskapsledaren Sordin

Kunskapen och stoltheten att erbjuda marknadsledande kvalitetsprodukter som tydligt finns inom Sordin gjorde det enkelt för oss att förankra den föreslagna positioneringen som kunskapsledare. Vi tog fram ett övergripande kommunikationskoncept för att signalera en rationell bild hos mottagaren och samtidigt ha den kreativa höjd som krävs för att skapa uppmärksamhet och bestående emotionell erinran för lång tid framöver.

Ny tagline - Embrace Noise

Sordins tidigare tagline ”The Good Silence” var sprungen ur en tid då passiva hörselskydd dominerade marknaden, idag vet vi att absolut tystnad är oönskat och ibland även direkt farligt i kontrast till moderna elektroniska hörselskydd med medhörning och ljudåtergivning. Den nyframtagna taglinen ”Embrace noise” gav istället uttryck för : ”Vi räds inte buller och oljud, vi omfamnar det!”

Morgondagens leverantör av hörselskydd

Med den nya moderna känslan hos produktvarumärkena implementerad var det dags att bygga Sordins övergripande varumärke och presentera företaget som morgondagens leverantör av hörselskydd.

Ett helhetsgrepp på kommunikationen

En ny sammanhållen grafisk identitet skapades för att känneteckna all kommunikation från Sordin. Kreativ och effektiv marknadskommunikation med tonvikt på starka kreativa idéer (koncept) förmedlar Sordins kunskapsledarskap och modernitet. Kommunikationen består av både rationella inslag (såsom tekniska produktegenskaper) och emotionella inslag (såsom image- och varumärkesbyggande idéer) som bägge bidrar till en stark helhet.

Storytelling som redskap för effektivt innehåll

Vi använder driven, berättande copywriting som en central del av kommunikationen, både för att effektivt beskriva produktfördelar och nyttor och men också för att dramatisera kundberättelser. Materialet består av såväl egenhändigt filmat material som producerade 3D-animationer. Det rörliga materialet stödjer både Sordins imagebyggande samt produktorienterade marknadskommunikation.

Effektiv digital marknadsföring

Vi tog också ett helhetsgrepp på Sordins närvaro i digitala kanaler.

Säljande webbplats med tydligt produktutbud

En ny webbplats byggdes upp från grunden där allt kommuniceras som en sammanhållen enhet. Med fokus på de tre användarsegmenten har produktsortimentet tydligt kategoriserats med såväl distributörer som slutanvändare i åtanke.

Strategisk och riktad kommunikation på sociala medier

Med varumärkespositioneringen i åtanke skapade vi sedan en innehålls- och publiceringsstrategi för Sordins sociala medier. På Sordins Facebook, Instagram och Linkedin lämnas ingen kommunikation numera åt slumpen då det finns en tydlig målgruppsanpassning i det publicerade innehållet. Regelbunden organisk postning kompletteras med betald annonsering för att kontinuerligt kommunicera mot samtliga steg i kundernas köpresa från kundprospekt till varumärkesambassadörer.

Extern uppmärksamhet och intern stolthet

Det långsiktiga varumärkesarbetet med tillhörande kommunikation har resulterat i ett visuellt uttryck som har fått stor uppmärksamhet på såväl mässor som i kundmöten. Antalet följare i de egna kanalerna på sociala medier har ökat radikalt och antalet besökare på webben har exploderat.

Vi har byggt upp en intern stolthet på bolaget som bygger varumärket framåt och utåt. Det finns en stolthet i allt vad vi åstadkommit och att representera bolaget. - Christian Nilsson, Marknadschef Sordin 

Framgångsfaktorerna

Projektgruppen från byBrick har bestått av varumärkesstrateg/copywriter, art director, 3D-designer, digitala marknadsförare och en projektledare för att hålla ihop såväl produktionen som det ekonomiska.

Långsiktighet i projektgruppen

Samtliga i projektgruppen har jobbat kontinuerligt i projektet och således fått möjlighet att långsiktigt vara med och skapa Sordins framgång.

För Sordin har det varit extremt värdefullt att få jobba långsiktigt med en bred och kunnig partner med unik spetskompetens, som ofta varit direkt delaktiga i våra större strategiska vägval. Med veckovisa möten har vi byggt upp ett djupgående samarbete där vi är snabba på att plocka upp saker och alltid ligga steget före i det vi gör. I mitt perspektiv är inte byBrick bara en byrå, det är Sordins marknadsavdelning! - Christian Nilsson, Marknadschef Sordin

Medarbetarna - de främsta varumärkesambassadörerna

Även medarbetarinvolveringen från Sordins sida var helt avgörande för utfallet. Med hjälp av engagerade medarbetare som ville bidra till en helhet kunde vi extrahera värdefull kunskap från medarbetarna som bidrog till hög kvalitet i all kommunikation. Medarbetarna och organisationen utvecklades till de främsta ambassadörerna för det egna varumärket.

Vill du veta mer om detta eller något annat case? Tveka inte att kontakta oss nedan!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact