3D-animationer som visualiserar läkemedels verkan mot cancerceller

Oncopeptides är ett svenskt biotechföretag inriktat på läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar. Med sin produkt melflufen erbjuder företaget stöd för patienter med multipelt myelom, en malign tumörsjukdom som uppstår i benmärgen. Vi tog fram en animation som beskriver läkemedlets verkan mot cancercellerna.

Utmaning

Oncopeptides producerade en företagsvideo för att bland annat beskriva kommersialiseringen av melflufen, en substans som företaget utvecklat för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom. En viktig del av videon var att vetenskapligt visualisera och beskriva substansens funktion i cancercellerna.

Lösning

Med en detaljerad 3D-animation visualiserade vi hur meflufen snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancercellerna. Genom att jämföra med konventionella substanser ser man att meflufen ansamlas i större kvantiteter i cancercellen och förstärker behandlingseffekten.

3D-animering som visualiserar en stor ansamling av cellgifter i mänsklig cell ger melflufen hög behandlingseffekt.

Stor ansamling av cellgifter i mänsklig cell ger melflufen hög behandlingseffekt.

Genom att vetenskapligt visualisera och beskriva substansens funktion i cancercellerna i en 3D-animation visas fördelarna med Oncopeptides cancerläkemedel melflufen.

Närbild av 3D-animationen som påvisar den höga detaljrikedomen i 3D-illustrationerna.

Närbild som av den höga detaljrikedomen i 3D-illustrationerna.

Vill du också visualisera med hjälp av 3D?

Ange dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact