Tillgänglighetsanpassad webb åt ENA Energi

I över 50 år har det kommunalt ägda ENA Energi levererat fjärrvärme till Enköpings kommun. Idag består fjärrvärmeleveransen av nästan 100% förnybara biobränslen. I upphandlingen av ENA Energis nya webbplats drog vi det längsta strået och fick uppdraget. Förväntningarna var klara: en ny modern, flexibel webbplats som följer tillgänglighetskraven WCAG och designas utifrån deras nya grafiska profil.

Utmaning

ENA Energis befintliga webbplats upplevdes som omodern, svårnavigerad och med bristande information. Sidan uppfyllde heller inte myndighetskraven på tillgänglighet. Vår utmaning blev att åtgärda gapet mellan den befintliga webbplatsen och deras vision om en modern och användarvänlig digital plattform.

Lösning

Vi valde att bygga den nya webben på ett .NET-baserat open source-CMS, en flexibel plattform som gjorde det möjligt för oss att maximera kreativiteten och minimera begränsningar, kostnader och licensvillkor. Resultatet blev en modern och tillgänglighetsanpassad webbplats som förmedlar tydlig kundinformation och anpassad kommunikation.

Screenshot från ENA energis hemsida som visar målgruppsanpassningen mot privat- och företagskunder.

Vi optimerade webbplatsen med att målgruppsanpassa relevant information till kunder som besöker webbplatsen antingen som privatperson eller företagare.

Screenshot från ENA Energis hemsida.

Under arbetets gång fick vi även förtroendet att skriva om allt innehåll till den nya webbplatsen. Genom att finna rätt tonalitet kunde vi leverera tydlig kommunikation som speglar ENA Energis framåtblickande vision.

Webbplatsen är visuellt tilltalande, tydlig och tillgänglig för alla besökare.

Illustration av nyhetsfunktionen på ENA Energis hemsida.

Med nyhetsblocken kan ENA Energi förmedla aktuell information på både Privat och Företagssidan. Nyheterna sparas sedan i nyhetsarkivet där man även kan läsa äldre nyheter.

Screenshom över funktionen som visar aktuella driftstörningar och avbrott.

Ibland händer oförutsedda saker. ENA Energi ville ha en snabb och tydlig kundinformation vid tillfälliga avbrott. Den röda 1:an syns tydligt uppe i huvudmenyn vid ett fjärrvärmeavbrott. Med ett klick kan du enkelt se vart avbrottet är, när det beräknas vara över och hur många som berörs.

Dags att bygga ny hemsida?

Ange dina kontaktuppgifter nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact