Development Erbjudanden Applikationsförvaltning

Våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och undviker störande moment som inte är utvecklande för den egna verksamheten

Genom att överlåta förvaltning och vidareutveckling till oss kan ni bibehålla fullt fokus på er kärnverksamhet

Företagets integrationsplattform blir oftast navet eller hjärtat för hela verksamheten och dess affärskritiska integrationer och processer. I takt med att företaget växer så ökar ofta antalet integrationer och då ställs också högre krav på hur dessa implementeras, övervakas och underhålls.

Vi vill att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och slippa störas av frågor som inte är utvecklande för den egna verksamheten.

Genom att låta byBrick sköta applikationsförvaltning och utveckling era integrationer kan ni bibehålla fullt fokus på er kärnverksamheten och samtidigt känna full trygghet i att ni har en effektiv och optimalt fungerande integrationslösning.

Vi på byBrick har under flera år arbetat fram en väl fungerande process för både utveckling och löpande förvaltning av en integrationsplattform.

Vi bygger tillsammans upp ett nära samarbete med er för att förvalta, anpassa och utveckla era integrationer i syfte att minimera era kostnader och maximera kvalitet och flexibilitet.

Vi genomför proaktivt underhåll, ny- och vidareutvecklar, övervakar och säkerställer daglig drift av er integrationsplattform samt de integrationer som är driftsatta och formellt överlämnade till driftorganisation. Vi ser också fortlöpande över och föreslår möjligheter till eventuella förbättringar som kan höja kvaliteten på plattformen samt underlätta det dagliga arbetet för er verksamhet.