Close
Development Erbjudanden Applikationsförvaltning

Undvik störande moment som inte är utvecklande för den egna verksamheten

Överlåt förvaltning och vidareutveckling till oss så kan ni bibehålla fullt fokus på er kärnverksamhet

Företagets verksamhetssystem och dess olika kopplingar till andra system och lösningar är ofta hjärtat för hela verksamheten och dess affärskritiska processer. I takt med att företag växer så ökar också kraven på systemstöd samt antalet systemintegrationer och då ställs högre krav på hur detta implementeras, övervakas och underhålls. 

Vi vill att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och slippa störas av frågor som inte är utvecklande för den egna verksamheten. Genom att låta oss sköta applikationsförvaltning, ny- och vidareutveckling av system och integrationer kan ni bibehålla fullt fokus på er kärnverksamheten och samtidigt känna full trygghet i att ni har effektiva och optimalt fungerande verksamhetsstöd. 

Vi på byBrick har under flera år arbetat fram en väl fungerande process för både utveckling och löpande förvaltning av system och integrationer. I nära samarbete med er förvaltar, anpassar och utvecklar vi era system och integrationer i syfte att minimera kostnader och maximera kvalitet och flexibilitet.