Close
Management Tjänster Utbildning Utbildning Förändringsledning

Förändringsledning för att lyckas med er digitala transformationsresa

Skapa en insikt i vilka effekter, beteendeförändringar och tidsbesparingar ett genomtänkt förändringsledningsarbete kan medföra.

En utbildning i Förändringsledning hos byBrick syftar till att ge er byggstenarna för att hitta rätt och arbeta effektivt när ni ska driva er förändringsresa. Vi hjälper er skapa förutsättningar för beteendeförändring och tidsbesparing för ett lyckat förändringsarbete. På ett professionellt och lustfullt sätt mixar våra utbildningar en balans mellan e-learning, fysiska utbildningstillfällen och praktiska övningar, där ni får en god grund i förändringsledning. Efter utbildningen hos oss får ni med er svaret på den stora frågan: ”Varför ska vi göra denna förändring och hur gör vi?” Mellan varje utbildningstillfälle har ni hemuppgifter med er att fundera över i er vardagliga arbetssituation.

Intermezzon

 

Vi använder Intermezzon E-learning så att deltagarna på egen hand kan närma sig en förståelse för förändringsledning, vilket bidrar till att utbildningstillfällena har fokus på fördjupad kunskap och praktiska övningar. Det hjälper er också att väcka en nyfikenhet hos era medarbetare och bidrar till en gemensam förförståelse. Momenten består av korta pass om ca 10-15 minuter per gång, totalt ca 25 minuter.

 

Vår utbildning i Förändringsledning består av 3 moduler

MODUL 1

Förändringens fokus, organisationens roll och ledarskap i förändring

Syfte: Att skapa en förståelse för vad som behövs i uppstarten av ett förändringsarbete, ur ett organisatoriskt, medarbetar- och individuellt perspektiv, för att få med sig medarbetare och sätta upp rätt förutsättningar tillsammans.

Innehåll:

 • E-learning individuellt och i egen takt inför första utbildningstillfället.
 • Utbildningstillfälle 1 där vi tittar på förändringens fokus och syfte, organisationens roller i förändringsarbetet samt ledarskap i förändring.
  • Hur kommer vi igång?
  • Vilken nytta ger det oss att satsa på förändringsledning?
  • Vad är min, mina kollegor och organisationens roll?
  • Vad innebär förändringsledning i grunden?
  • Hur kan jag som ledare utvecklas i min roll?
 • Hemuppgift och reflektion.

 Tid: E-learning, 1 halvdags utbildning + hemuppgift och reflektion

 

MODUL 2

Förändringsledningens teorier och modeller

Syfte: Att fördjupa förståelsen för hur själva genomförandet av förändringsarbetet kan ske med stöd av olika verktyg, teorier och modeller att utgå ifrån, utifrån vad som passar er organisation bäst.

Innehåll:

 • E-learning individuellt och i egen takt inför det andra utbildningstillfället.
 • Utbildningstillfälle 2 där vi går igenom teorier och modeller för förändringsledning.
  • Vad behöver vi tänka på rent strukturellt?
  • Hur kan vi rent mentalt bemöta medarbetare i förändringen?
  • Vilka modeller passar oss att fokusera på?
  • Vad är riskerna med att inte ha en plan i förändringsarbetet?
 • Hemuppgift och reflektion.

 Tid: E-learning, 1 halvdags utbildning + hemuppgift och reflektion

 

MODUL 3

Kommunikationsplanering i samband med förändring

Syfte: Att förankra hur viktig del kommunikationsplaneringen är för förändringsledningen, nyckelfaktorer i kommunikationen samt att vi summerar och knyter ihop hela utbildningen.

Innehåll:

 • Utbildningstillfälle 3. Kommunikationsplanering i samband med förändring.
  • Hur bygger vi en stark kommunikation genom arbetet?
  • När och vad ska kommuniceras under ett förändringsarbete?
  • Hur gör vi när vi är klara med vårt förändringsarbete?
 • Diplomering.

 Tid: 1 halvdags utbildning

Vill du veta mer om våra utbildningar i förändringsledning?

 

                             Beskriv gärna lite mer om er organisation och vad ni behöver i meddelandefältet så kan vi lättare hjälpa dig och/eller besvara din fråga.