Teknikens framfart - Del 1 - Hur berörs vi?

Det är uppenbart att tekniken har förändrat vårt samhälle och vår vardag på så många sätt och nu tar den oss till nya höjder. Därför vill vi uppmana dig att ta del av denna serie av artiklar på Bybrick, som kommer att titta på teknikens framfart utifrån olika synvinklar för individer och företag.

Genom att diskutera och utbyta idéer kan vi bli bättre rustade för att navigera i den föränderliga teknikvärlden. Låt oss ta chansen att lära av varandra och inspireras till nya idéer och innovationer i denna spännande tid av teknologisk utveckling. Så, var med i dialogen om teknikens framfart idag!  

Hur påverkar den oss?

Teknologin utvecklas i rasande takt och nya innovationer som artificiell intelligens, robotik och maskininlärning har blivit allt vanligare på arbetsplatser runt om i världen. Detta har skapat nya arbetsmetoder och kommer att skapa nya möjligheter för att bemöta kunderna.

Men vad händer med befintliga arbetstillfällen och yrkesroller när tekniken utvecklas så snabbt?

Konsekvenserna av teknikens framfart är fortfarande oklara och kan skilja sig åt beroende på vilket perspektiv man har.  

Vissa menar att teknikens framfart ökar konkurrensen på marknaden och gör det svårare för mindre företag att överleva. Samtidigt kan tekniken ge företag större möjligheter att nå ut till nya kunder och expandera sin verksamhet trots storlek.  

Även samhället påverkas

Teknikens framfart påverkar inte bara företag och arbetsmarknaden, utan också samhället som helhet. Digitaliseringen har gjort det möjligt för oss att kommunicera och arbeta över hela världen, medan det samtidigt har skapat nya problem som cyberbrott och säkerhetsrisker.  

En ny era som förändrar allt

Men detta är bara början på en resa som kommer att ta oss ännu längre in i den digitala tidsåldern. Precis som när internet kom och revolutionerade samhället och företagandet, står vi inför en ny era som kommer att förändra allt. Genom att förstå hur teknikens framfart påverkar oss kan vi ta kontroll och anpassa oss efter en digitaliserad värld som ständigt förändras.

Vilken påverkan har våra attityder och beteenden på teknikens framfart?

Attityder och beteenden spelar en stor roll när det gäller att hantera teknikens framfart. Att vara öppen för att lära sig nya teknologier och att anpassa sin verksamhet efter nya metoder är avgörande för att överleva i dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Det är också viktigt att ha en medvetenhet kring de säkerhetsrisker som finns och att vidta åtgärder för att skydda företaget från cyberbrott.

Individens roll i teknikens framfart

En annan viktig faktor är att ha en helhetssyn på hur teknologin påverkar samhället som helhet. Att ha en medvetenhet om hur digitaliseringen kan påverka miljön och samhällets övriga behov kan bidra till att skapa en hållbar utveckling som gynnar alla.

Som individer spelar vi också en viktig roll i teknikens framfart. Att vara medveten om vår egenanvändning av teknik, som till exempel att minska vår klimatpåverkan genom att minska vår användning av ström eller att inte ständigt vara uppkopplade på mobilen, kan också bidra till en mer hållbar utveckling.  

I grunden handlar det om att balansera tekniken med mänsklig verksamhet och att handskas med teknik på ett ansvarsfullt och medvetet sätt. Genom att anpassa våra beteenden och attityder kan vi göra teknikens framfart till vår fördel och göra en positiv skillnad både för företaget och samhället som helhet.

Vikten av att förstå och bemöta attityder och beteende

I en studie publicerad 2009 i Journal of Biomedical Informatics om "The Technology Acceptance Model: Its Past and Future in Health Care", visas vikten av att analysera och förstå beteenden och attityder hos människor när det gäller att ta emot och använda ny teknik inom vården. Resultaten av studien visar att människors benägenhet att använda ny teknik påverkas av deras attityder och beteenden, vilket innebär att det är lika viktigt att arbeta med dessa faktorer när man implementerar teknik i olika verksamheter som att faktiskt välja rätt teknik.

Man behöver dock inte gå längre än till sig själv.  

När var det senast du kände dig otillräcklig och stressad över tekniken? När var det senast det strulade och du visste inte hur du ska göra. Som ledare, coach, mamma och andra olika roller jag har, stöter jag ofta på detta med att jag inte riktigt hängt med i teknikens framfart. Många gånger landar jag i att jag inte ger mig själv tillräckligt med tid att både öva, använda och reflektera för att kunna dra nytta av vad den tekniska lösningen har att erbjuda mig. (personlig reflektion: Shirin Henare)

Öka medvetenheten och kunskapen om fördelarna med ny teknik

Detta betonar vikten av att öka medvetenheten och kunskapen om fördelarna med ny teknik, samt att på ett effektivt sätt arbeta med att förändra attityder och beteenden hos användarna. För att lyckas med teknikimplementering behöver vi alltså inte bara ha rätt teknisk infrastruktur, utan även rätt kulturell och social infrastruktur som stödjer användningen av tekniken.

I nästa artikel kommer vi att titta närmare på vilka kompetenser vi behöver vässa med anledning av teknikens framfart.

Detta är del ett i en artikelserie i tre delar om teknikens framfart utifrån olika synvinklar för individer och företag.

Författare: Shirin Henare

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact