Seminarium om AI och ledarskap, byBrick och styrelseakademin västsverige

Vi på byBrick ser AI som ett verktyg som öppnar upp många möjligheter, samtidigt som det medför vissa risker. Därför är det av yttersta vikt att vi aktivt förhåller oss till AI i vårt arbete med att bredda vår horisont och hjälpa våra kunder att göra detsamma. Ett viktigt steg i den riktningen var att bjuda in till ett seminarium om AI och ledarskap, där vi utforskade den centrala roll som styrelsen spelar i AI-evolutionen.

Seminariet inleddes med ett tydligt budskap: nätverkande mellan företag och branscher är avgörande för att navigera i den digitala eran. Den snabbt föränderliga teknologin, med AI i spetsen, kräver att vi är öppna för samarbete och kunskapsdelning.

Under seminariet diskuterades flera centrala frågor som är kopplade till den pågående AI-utvecklingen. En gemensam insikt som delades var att styrelser aktivt måste förhålla sig till AI. Företag som hänger med i AI-utvecklingen har möjlighet att växa, medan de som inte anpassar sig riskerar att hamna på efterkälken. Det fanns också samsyn om att AI redan idag kan skapa värde för företag, och detta värde är lågt hängande frukt som är relativt enkel att plocka, till exempel i form av förbättrad kundkontakt.

Tre tips

Dina Koutsikouri betonade att utvecklingen går snabbt och att ledare måste vara medvetna om detta. Hon delade tre värdefulla tips för att lyckas med AI:

  1. Sätt dig in i AI och börja testa olika AI-verktyg.
  2. Betrakta AI som en ledarskapsfråga som involverar både människor och teknik. Det är viktigt att inte börja med tekniken eller använda AI för allt.
  3. Ta itu med de etiska aspekterna av AI.

Ola Gravenfors betonade värdet av AI i relation till kundupplevelsen, kreativiteten och tiden. Han påpekade att företag som inte integrerar AI i sina erbjudanden riskerar att konkurrenternas erbjudanden blir bättre och/eller billigare. Dessutom demystifierade Ola olika AI-myter, som att AI är osäkert, svårt och tar lång tid att implementera.

Shirin Henare tog upp de mjuka frågorna och betonade att ledare måste anpassa sitt beteende för att möta de nya krav som teknikutvecklingen ställer. Många företag är rädda för att behöva ompröva sin verksamhet i ljuset av den snabba teknologiska utvecklingen. Dessutom är det svårt att förutsäga vilka utbildningsbehov som kommer att uppstå i takt med utvecklingen.

Människan först, tekniken sedan

Avslutningsvis, en AI-implementeringsresa börjar med människan, inte tekniken. Det är viktigt att företag och organisationer ställer sig de rätta frågorna från början. Frågor som "Vad är det jag vill göra som inte varit möjligt tidigare med den nya tekniken som finns tillgänglig idag?" och "Vilket värde kan denna teknologi skapa för oss?" är avgörande för att forma en framgångsrik AI-strategi.

Att arbeta datadrivet innebär att skapa tjänster och produkter baserade på beteenden och beteendemönster, för det är ofta där den mest värdefulla informationen finns.

På byBrick är vi dedikerade till att hjälpa företag och organisationer att utforska och förstå hur man kan använda AI i sin verksamhet. Vi är med på våra kunders resa mot att maximera nyttan av denna spännande teknologi och att forma en framtid som är både effektiv och etiskt hållbar.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact