Utbildning Förändringsledning

En utbildning i Förändringsledning hos byBrick syftar till att ge er byggstenarna för att hitta rätt och arbeta effektivt när ni ska driva er förändringsresa. Vi hjälper er skapa förutsättningar för beteendeförändring och tidsbesparing för ett lyckat förändringsarbete. På ett professionellt och lustfullt sätt mixar våra utbildningar en balans mellan e-learning, fysiska utbildningstillfällen och praktiska övningar, där ni får en god grund i förändringsledning. Efter utbildningen hos oss får ni med er svaret på den stora frågan: ”Varför ska vi göra denna förändring och hur gör vi?” Mellan varje utbildningstillfälle har ni hemuppgifter med er att fundera över i er vardagliga arbetssituation.

Vår utbildning i Förändringsledning består av 3moduler

MODUL 1

Förändringens fokus, organisationens roll och ledarskap i förändring

Syfte: Att skapa en förståelse för vad som behövs i uppstarten av ett förändringsarbete, ur ett organisatoriskt, medarbetar- och individuellt perspektiv, för att få med sig medarbetare och sätta upp rättförutsättningar tillsammans.

Innehåll:

·      E-learning individuellt och i egen takt inför första utbildningstillfället.

·      Utbildningstillfälle 1 där vi tittar påförändringens fokus och syfte, organisationens roller i förändringsarbetet samt ledarskap i förändring.

o  Hur kommer vi igång?

o  Vilken nytta ger det oss att satsa påförändringsledning?

o  Vad är min, mina kollegor och organisationens roll?

o  Vad innebär förändringsledning i grunden?

o  Hur kan jag som ledare utvecklas i min roll?

·      Hemuppgift och reflektion.

 Tid: E-learning, 1 halvdags utbildning +hemuppgift och reflektion

 

MODUL 2

Förändringsledningens teorier och modeller

Syfte: Att fördjupa förståelsen för hur självagenomförandet av förändringsarbetet kan ske med stöd av olika verktyg, teorieroch modeller att utgå ifrån, utifrån vad som passar er organisation bäst.

Innehåll:

·      E-learning individuellt och i egen takt inför det andra utbildningstillfället.

·      Utbildningstillfälle 2 där vi går igenom teorier och modeller för förändringsledning.

o  Vad behöver vi tänka på rent strukturellt?

o  Hur kan vi rent mentalt bemöta medarbetare i förändringen?

o  Vilka modeller passar oss att fokusera på?

o  Vad är riskerna med att inte ha en plan i förändringsarbetet?

·      Hemuppgift och reflektion.

 Tid: E-learning, 1 halvdags utbildning +hemuppgift och reflektion

 

MODUL 3

Kommunikationsplanering i samband medförändring

Syfte: Att förankra hur viktig delkommunikationsplaneringen är för förändringsledningen, nyckelfaktorer i kommunikationen samt att vi summerar och knyter ihop hela utbildningen.

Innehåll:

·      Utbildningstillfälle 3. Kommunikationsplanering i samband med förändring.

o  Hur bygger vi en stark kommunikation genom arbetet?

o  När och vad ska kommuniceras under ett förändringsarbete?

o  Hur gör vi när vi är klara med vårt förändringsarbete?

·      Diplomering.

 Tid:1 halvdags utbildning

Vi använder Intermezzon E-learning så att deltagarna på egen hand kan närma sig en förståelse för förändringsledning, vilket bidrar till att utbildningstillfällena har fokus på fördjupad kunskap och praktiska övningar. Det hjälper er också att väcka en nyfikenhet hos era medarbetare och bidrar till en gemensam förförståelse. Momenten består av korta pass om ca 10-15 minuter per gång, totalt ca 25 minuter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om utbildningen i förändringsledning

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact