Projektledning åt Unilabs

När Unilabs rullade ut en ny IT-upphandling och ett nytt servicemanagement system behövde Unilabs en projektkoordinerande resurs på sin sida för att driva arbetet.

Utmaning

Utmaningar som fanns i projektet var att det var många verksamheter involverade samt att synka tekniken med kärnverksamheten. En tydlig framgångsfaktor var vikten av tydlig kommunikation och koordinering mellan alla involverade aktörer.

Genomförande

Genom nära samarbete inom projektets alla delar rullades nya tjänster ut och en viktig start i utvecklingen av ett nytt fungerande IT och Servicemanagementsystem påbörjades.

En man analyserar inscannat material från en röntgen.

I vår projektledarroll hanterade vi både struktur och mjuka värden för att lyckas att ro projektet i hamn. Det var mycket kompetenta projektgrupper och en väl fungerande styrgrupp som bidrog till att fatta klocka beslut. I komplexa projekt som detta är det viktigt att ha rätt personer i projektet samt som projektledare kunna hantera båda delarna för att uppnå önskat framgångsrikt resultat.

En man tittar i ett mikroskop.
En hand plockar ett provrör från en ställning.
”ByBrick har hjärtat på rätta stället och de resurser jag jobbat med där har aldrig gjort mig besviken. Även i detta fall har ByBrick ännu en gång levererat en kompetent medarbetare samt även lyckat utan större konsekvenser byta resurs under resans gång utan att vi som kund blev nämnvärt påverkade. Riktigt bra betyg till en ambitiös och genuin leverantör.”

- Andreas Pauland, beställare av uppdraget

Behöver ni också hjälp med projektledning?

Ange dina kontaktuppgifter nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact