Teknikens framfart - Del 2 - Vilka nya kompetenser behövs?

Det är tids nog att vi tar oss tid för dialog och reflektion kring hur tekniken påverkar våra arbeten och hur de kan anpassas till förändringen. Vi behöver höja våra röster och efterfråga mer dialog om denna fråga så att vi kan arbeta tillsammans för att möta de nya utmaningarna.

Vi behöver tänka utanför boxen och skapa en öppen kultur där vi kan diskutera nya idéer och strategier. Genom att samarbeta kan vi hitta nya sätt att driva verksamheten framåt och lära oss av varandra. Så låt oss starta en dialog om teknikens påverkan på vårt arbetsliv och tillsammans utveckla nya sätt att tänka och agera. Ett sätt att rusta sig inför framtiden är att skapa utbildningsprogram och strategier för att främja en livslång lärandevilja. Men räcker det med utbildning? Nej, det behövs självfallet mer. Medarbetare behöver stimuleras till ständig utveckling för att hänga med i den nya teknikutvecklingen. Men det behövs också en flexibel arbetslösningsplan, god kommunikation och öppenhet mellan management och anställda för att företag ska kunna anpassa sig till tekniska förändringar och lösa problem på ett snabbt och effektivt sätt.

Vilka har lyckats och varför?

Företag som satsar på rätt utbildnings- och personalstrategier, samt har en klar affärsstrategi och funktionell tidsålder, har en klar fördel i denna nya tekniska era. Ett exempel på ett företag som har lyckats rusta sig inför framtiden är teknikjätten Amazon. Företaget har investerat i ny teknik och dataanalys, men har också skapat omfattande utbildnings- och karriärstödjande program för sina medarbetare. De har bland annat lanserat Amazon Technical Academy, en utbildning som ger anställda möjlighet att utveckla sina tekniska färdigheter och få certifiering inom it-området.

Ett annat exempel är företaget Netflix som har en klar affärsstrategi och har satsat på digitalisering och streaming-teknologi. Netflix har också en stark företagskultur som präglas av att uppmuntra de anställda att ta initiativ och tänka kreativt, vilket har resulterat i flera prisbelönta produktionsbolag och originalinnehåll. Vad har ni för framgångsfaktorer inom din verksamhet? Reflektera gärna. 

Har du hört talesättet “Great things never came from comfort zones”?

Du kanske tänker ”vad har comfort zone med detta att göra?” Trots alla möjligheter ny teknik ger oss, så utmanar den oss ordentligt. För att använda oss av tekniken på nya sätt, behöver vi utmana våra gamla sätt och det är inte komfortable. I vissa fall bidrar det till att vi drar oss för att ta till oss det nya eller komma igång med användandet.  

Så hur lyckas vi med att ha rätt mindset och utmana våra comfort zones?

1. Att vara öppen för förändringar

Det är viktigt att vara öppen för nya idéer och perspektiv. Att tro att man har rätt och att andra är fel kan hindra en från att ta steget utanför sin Comfort zone. I stället, ha en öppenhet för att utforska nya möjligheter och synsätt.

2. Acceptera risk

Att utmana sin Comfort zone innebär alltid en viss grad av risk. Det kan vara bekvämt att stanna kvar där man är, men det är också begränsande. För att lyckas behöver man acceptera risk och vara redo att ta emot utmaningar.

3. Ha tålamod

Att utmana sin Comfort zone är en process som tar tid och kräver tålamod. Att gå utanför det man är van vid kan vara utmanande och ibland obekvämt. Men om man är tålmodig och fortsätter att arbeta mot sina mål, kommer man att lyckas.

4. Ha en positiv inställning

Att ha en positiv inställning är viktigt när man utmanar sin Comfort zone. Att se potentialen i nya situationer och ha en "jag kan göra det"-attityd är viktigt för att övervinna rädsla och osäkerhet.

 5. Lär av misslyckanden och framgångar

Att utmana sin Comfort zone innebär även att misslyckanden kan inträffa. Men i stället för att ge upp bör man se dessa misslyckanden som lärdomar och möjligheter att växa. Lär av dina misstag och använd dina erfarenheter för att uppnå dina mål. Glöm dock inte att även framgångarna är lärorika.

Ett personligt exempel

Ett personligt och enkelt exempel som gör att jag reflekterar över just hur lätt jag kan både vänja mig vid ett läge och utmana den är på gymmet. Jag gillar att värma upp på gymmet genom att springa på löpbandet. Det slår aldrig fel att när jag startar uppvärmningen på hastigheten 10 km/h känns det direkt superjobbigt från att komma från ett viloläge. Längre in på uppvärmningen brukar jag köra några snabba intervaller för att få upp flåset. Jag höjer då till 12 km/h och springer 30 sek på denna hastighet och resterande 30 sek går jag ner till ursprungshastigheten som är 10 km/h. Det som är intressant och jag kopplar till min comfort zone är att hastigheten 10 Km/h går från att vara min utmanande hastighet när jag kommer från vila och blir min comfort zone när jag kör intervaller på högre hastighet. Detta kan man dra paralleller till andra situationer i livet.

Vad är dina tankar om det? Hör gärna av er!

Detta är del två i en artikelserie i tre delar om teknikens framfart utifrån olika synvinklar för individer och företag.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact