Dedikerad projektledning lade en stabil grund för cancerberörda i Göteborg

Kraftens hus, som fungerar som en kompletterande mötesplats för cancerberörda vid sidan av hälso- och sjukvårdens rehabilitering, stod inför uppgiften att etablera en ny verksamhet i Göteborg. För detta krävdes en noggrann planering för att säkerställa att de emotionella och praktiska behoven hos cancerberörda och deras anhöriga skulle tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Genomförande

Projektet för att öppna Kraftens hus i Göteborg krävde ett dedikerat projektledarskap, vilket involverade att sätta ihop en projektgrupp bestående av personer som varit cancerberörda, tjänstemän, forskare, hälso- och sjukvårdspersonal samt tjänstedesigners. Gruppen ansvarade för att hitta lämplig lokal, rekrytera styrelse, bilda en ideell förening, förbereda finansieringsfrågor, kartlägga behov hos målgrupper, samt marknadsföra och rekrytera personal.

Utmaning

Utmaningarna var många och innefattade att samordna olika intressenter, säkerställa finansiering och att hitta en lokal som uppfyllde alla behov. Det krävdes även en stor lyhördhet för de cancerberördas specifika behov och önskemål för att kunna skapa en välkomnande och helande miljö.

Kraftens hus fungerar som en kompletterande mötesplats för cancerberörda vid sidan av hälso- och sjukvårdens rehabilitering.

Genom ett framgångsrikt samarbete och engagemang från alla parter kunde Kraftens hus Göteborg öppna hösten 2023. Verksamheten, belägen i en central och välkomnande lokal, började snabbt anordna aktiviteter och ta emot besökare. Det framgångsrika genomförandet av projektet och leveransen av tjänster i linje med Kraftens hus modellen har lagt en stabil grund för fortsatt stöd till cancerberörda i Göteborgsområdet.

Behöver ni också hjälp med projektledning?

Ange era kontaktuppgifter nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact