Ett innovationsprojekt som skapar framtidens vård med patienten som medaktör

När Västra Götalandsregionen byggde ett nytt sjukhus vars mål var att erbjuda innovativ vård i framkant behövde de göra en kartläggning av den befintliga digitala nivån, samt utveckla nya digitala lösningar för att möta framtidens vårdbehov på ett bättre sätt.

Utmaning

Den största utmaningen låg i den omfattande och komplexa organisationen, där att driva förändring och uppnå önskade resultat var både tidskrävande och komplicerat, med tanke på de mänskliga faktorerna involverade.

Genomförande

Vi utförde en omfattande kartläggning för att identifiera behoven och kraven för att utveckla och upphandla rätt IT-stödsystem. Det inkluderade att ta ansvar för hela digitaliseringsprocessen, leda den övergripande förändringsprocessen och säkerställa att digitaliseringen genomfördes framgångsrikt. Det var ett betydande och komplext projekt som krävde helhetsansvar.

Projektets framgångsfaktor har varit den klara och enhetliga målbilden, som har varit en stark drivkraft för alla inblandade. Den breda delaktigheten och den tydliga och lättförståeliga målbilden har i hög grad bidragit till projektets framgång och effektivitet. Genomförandet av denna digitaliseringsresa är mångfacetterat och vår erfarenhet visar att projektet präglats av en hög tekniknivå, men det kräver så mycket mer för att organisationen ska fullt ut dra nytta av digitaliseringsprojektets leverans. Att arbeta gränsöverskridande och verksamhetsnära tillsammans med modern teknik har varit en stor framgångsfaktor.

Digitala skärmar informerar patienterna på sjukhuset.
Korridor på Högsbo Närsjukhus
Mats Hultman, i roll som projektledare för delprojektdigitalisering – Högsbo närsjukhus, uppvisar mycket god förmåga till samarbete därtill med goda resultat. Mats är lyhörd, strukturerad och drivande. Hans prestation och leveransförmåga är genomgående hög och kvaliteten är mycket god. Jag värdesätter mitt samarbete med Mats mycket, varför jag ger Mats mina bästa vitsord.

- Henrik Almgren, Projektledare Högsbo närsjukhus

Behöver ni också digitalisera er verksamhet?

Ange dina kontaktuppgifter nedtill så hör vi av oss!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact