Kraften i obeväpnad kommunikation

Nästan varje dag möter vi människor i olika sammanhang, digitalt som fysiskt. Varje möte, varje samtal, varje interaktion lämnar oss med en känsla i kroppen.

Startade ditt första möte för dagen med att en person log mot dig och sa något trevligt, fylldes du säkert av en skön känsla i kroppen och på ett eller annat sätt passar känslan vidare. Startade däremot ditt första möte med att någon stressad person som gick in i dig på väg till jobbet och till råga på allt ropar till dig att ”se dig för din idiot”, rusade i stället en obehagskänsla genom kroppen.

Hur vi talar med varandra spelar roll.

Hur vi möts, laddar oss med rätt energi inför ett möte, eller faktiskt tänker på hur vi kan bidra in i vår nästa interaktion, kort som långt, med en annan människa, spelar roll. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med möten som avlöser varandra och allt för ofta möter vi människor som är så laddade inför ett möte, att de helt tappat sin tanke på tonalitet och självinsikt eller ansvar för hur de påverkar en annan människas välmående. Vissa går in i ett möte med en fulladdad vapenutrustning. Tänk på att du kan göra skillnad genom att tänka på att tala genom en obeväpnad kommunikation.

Vi som vill ta med dig genom den här artikeln om vikten av obeväpnad kommunikation heter Helene Öhman och Camilla Tuneberg. Vi har under många år arbetat med att ha en positiv engagerad relation till de människor vi arbetar med och möter i vardagen, professionellt och mellanmänskligt. Med denna text vill vi lyfta vikten av obeväpnad kommunikation och hur vi kan få möten och samtal med de människor som korsar våra vägar i vardagen att bli framåtsyftande, utvecklande och energigivande.

Har du någon gång klivit ut ur ett möte eller avslutat ett samtal och känt dig helt dränerad på energi? Undrat vad som precis hände? Vi skulle ju bara samtala? Du har förberett ett möte i flera dagar och allt sänktes med några ord från människor som klev in i rummet med full ammunition. Vi vet om att negativa krafter är starkare och därför behöver vi hjälpas åt att skapa mer positiva krafter i möten.

Obeväpnad kommunikation handlar både om sändare och mottagare.

Om en person uttrycker sig elakt och aggressivt är det lätt att dras med i det och skjuta tillbaka. Genom att ta ett andetag och i stället genuint intresserat förstå den andra personens sätt att uttrycka sig, avväpnar hela situationen. Många missförstånd och konflikter kan undvikas genom att ena parten inte lockas in i den påbörjade negativa dialogen och förstärker den.

Det handlar inte om att du som mötesdeltagare skall hålla igen med åsikter, tvärtom. Däremot är det svårt att lyssna och ta till sig åsikterna om de framförs med en aggressiv ton. En åsikt kan framföras rakt och tydligt utan att låta elak.

I flera fall slätar vi över en aggressivitet i tonen på mötet genom att kalla det för engagemang: ”Säga vad man vill, men det var ett stort engagemang på mötet idag”. Att vara engagerad är att aktivt intressera sig för en fråga och ta del av något. En aggressiv ton under samtal och diskussioner med andra människor ska inte förväxlas med engagemang.

Att säga en sak på olika sätt kan vara helt avgörande för en annan människas resterade dag, nattsömn och förmåga att se till det konstruktiva i det som sagts under ett möte. Det handlar både om tonalitet och om vilka ord du väljer. Pröva själv att säga följande mening med en tonalitet av att vara arg, irriterad, besviken, glad, kärleksfull eller neutral: ”Kan du hämta en kopp kaffe till mig”. Upplever du att när du säger det argt, sätts ett utropstecken efter meningen och när du säger det kärleksfull, hamnar ett frågetecken i slutet av meningen?

När du väljer hur du ska uttrycka dig, fundera på ordvalen i de här två meningarna: ”Du har missat att skicka iväg rapporten i tid. Fixa det!”, jämfört med ”Kan du uppdatera mig på status på din rapport?” I den första meningen har du redan sänt iväg en missil genom att du förutsätt att den andre parten gjort fel, medan det helt enkelt kan vara så att du själv har missat att hitta den i inkorgen.

För att i ett större sammanhang lyckas med en gemensam ansats i tonalitet, behöver hela arbetsplatsen arbeta med sin kultur. Vilken jargong som finns på en arbetsplats, präglas av vad vi tillåter i vardagen och genom att ledningen visar vägen skapas möjligheter att nå hela vägen.

På vår arbetsplats har vi som de flesta arbetsplatser idag värdeord. Våra är professionella, empatiska, engagerade och att ha roligt. Om vi plockar ut empati från denna lista och ser på det vi bär med oss genom varje dag, förutom att vara professionella och engagerade, så är det att vara empatiska. Om vi kan visa vägen genom mer empati, så är det en start som vi tror kan sprida sig till andra kontakter. Ett steg i taget.

Gör vardagen mer empatisk genom att vi lyssnar på varandra och använder oss av en obeväpnad kommunikation.  

Varmt lycka till.


Av: Helene Öhman och Camilla Tuneberg

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact