Close
Management Tjänster Utbildning Utbildning Digital Transformation

Affärsdriven Digital Transformation

En utbildning i Affärsdriven Digital Transformation syftar till att öka er förståelse och förmåga att genomföra digital transformation och förändringsledning i er verksamhet.

Vår företagsanpassade utbildning i Affärsdriven Digital Transformation består av 4 moduler. 
 
Modul 1 ger ett övergripande perspektiv och en introduktion till digitalisering är och affärsdriven digital transformation.
 
Modul 2–4, är en fördjupning inom den digitala transformationens process, handlingsplan och planering för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

MODUL 1

Vad innebär digitalisering för vår verksamhet?

Syfte: Att skapa en övergripande förståelsen för de digitala förändringar som är pågår runt omkring oss, hur det påverkar vår bransch och hur vi kan nyttja digitaliseringen för en ökad konkurrenskraft på vår marknad.

Innehåll:

 • Introduktion till digitalisering
 • Digitalisering vad är det egentligen?
 • Hur har vi påverkats av digitaliseringen?
 • Hur påverkas min bransch?
 • Behöver min verksamhet förändras och i så fall hur?
 • Hur hanterar man ett digitaliseringsbehov?
 • Hur kommer vi i gång?

 Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 2

Bedöma den digitala mognaden

Syfte: Att bättre förstå den digitala mognaden hos oss själva, hos våra kunder och konkurrenter, samt hur vi analyserar vår omgivning. Vi identifierar vilka digitaliseringsvågor som vi möter och vilka som är relevanta för vår verksamhet.

Innehåll:

 • Vad är vår position i en digitaliserad värld?
 • Digitalisering och trender, hur vi arbetar med omvärldsanalys
 • Vår digitala mognad i inom 9 viktiga fokusområden
 • Kartläggning av kundresa/kundbeteende
 • Digitaliseringsfaktorer, vad driver digitalisering i vår bransch?
 • Digitaliseringsvågor som påverkar vår konkurrenskraft
 • Hur skapar den värde för oss och kunder?
 • Vad är risken med att inte göra förändringar?

 Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 3

Kartlägga affärsmodellen

Syfte: Vi fördjupar analysen av de prioriterade digitaliseringsvågorna och hur de påverkar konkurrenskraften. Fokus på kundresan och affärsmodellen för att konkretisera våra framtida digitala affärer.

Innehåll:

 • Intressentanalys, analysera och kartlägga alla aktörer och deras relationer
 • Värdeflödeskartläggning, hur ser flödena ut och hur kan vi förbättra dem?
 • Business Model Canvas, hur skapar vi digitala affärsmodeller?

Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 4

Handlingsplan till den digitala transformationen

Syfte: Vi skapar en konkret transformationsplan baserat på genomfört strategiarbete för att konkretisera vad som ska prioriteras utifrån företagets målbild och den digitala destinationen.

Innehåll:

 • Transformationsplanering, omfattning och prioriteringar
 • Involvera människor för att skapa vilja
 • Kunskapslyft, vad behöver vi kunna och förstå?
 • Nyckelaktiviteter
 • Riskhantering

Tid: 1 halvdags utbildning

Vill du veta mer om våra utbildningar i Digital Transformation?

 

                             Beskriv gärna lite mer om er organisation och vad ni behöver i meddelandefältet så kan vi lättare hjälpa dig och/eller besvara din fråga.