Close
Management Tjänster Projektledning

Vi leder från start till mål

När vi går in i rollen som projektledare gör vi det med ett affärsdrivet fokus utan att för den sakens skull inte tappa det holistiska perspektivet och förmågan att inkludera de människor som är en del av projektet. Många gånger startar vi med en för att göra en förstudie, kartlägga nuläget för att presentera ett åtgärdsförslag som sedan renderar i en roadmap för projektet. Våra konsulter är cerifikerade inom Scrum, ITIL, SAFe och jobbar alla logiskt och konsekvent utifrån den verklighet de befinner sig i.

 

Typ av projekt

  • Automatisering och digitalisering processer
  • Digitalisering 
  • Infrastrukturella förändringar
  • Förändring affärsmodeller 
  • Outsourcing IT
  • Centralisering eller decentralisering IT
  • Förändring styrmodeller 

Projektledning

När vi går in i rollen som projektledare gör vi det med ett affärsdrivet fokus utan att för den sakens skull inte missa fokus på de människor som är en del av projektet. Vi vägar alltid in de mjuka delarna såsom värderingar och kultur för att få en helhet. Många av våra projekt startar med en förstudie för att analysera nuläget och skapa en roadmap för projektet. Våra konsulter är cerifikerade inom Agile, Scrum och SAFe och jobbar alla iterativt för att nå önskvärt resultat. 

Under åren har vi drivit en rad framgångrika projekt med och för våra kunder. Vill du höra hur vi kan hjälpa dig?

 

                          Beskriv gärna lite mer om dina funderingar i meddelandefältet så kan vi lättare                                              hjälpa dig och/eller besvara dina frågor.