Close
Management Tjänster Förstudie och analys

Vi hjälper dig ta första steget i din utveckling

Genom beprövade metoder genomför vi tillsammans med nyckelpersoner inom din organisation en förstudie och analys av nuläge, önskvärt läge och gapet däremellan. Resultatet utgör beslutsunderlag inför de vägval ni står inför.

Frågor vi besvarar

  • Vad är det organisationen vill uppnå med en förändring?
  • Vilka kritiska faktorer måste tas i beaktning?
  • Hur ser processerna ut idag?
  • Vilka handlingsalternativ finns?
  • Vad blir resultatet och konsekvenserna av de olika alternativen?
  • Vilka resurser behöver finnas på plats?

 

 

Förstudie och analys

En väl utförd förstudie och analys är grunden till ett lyckat förändringsprojekt. byBrick Management hjälper dig rita kartan du behöver för att navigera genom att analysera nuläget och kommande scenario utifrån en rad frågeställningar.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med relevant beslutsunderlag via förstudie, kart-läggning och analys?

 

                          Beskriv gärna lite mer i meddelandefältet så kan vi lättare hjälpa dig och/eller besvara din fråga.