Close
Management Tjänster Förändringsledning

För att lyckas behöver du förflytta både människor och teknik

 Förändringsresan går olika fort inom olika företag, avdelningar, team och individer. Med sikte på att skapa acceptans för ”det nya” vägleder vi din organisation genom förändring med fokus på människan. Vår devis är att det är människans förmåga att ta till sig det nya som avgör och inte tekniken.

Förändringsledning

Utan människors engagemang sker ingen verklig förändring och ibland tar det längre tid än förväntat att förflytta sig från A till B. byBrick Management är skickliga förändringsledare med erfarenhet att förflytta inte bara den tekniska plattformen utan och förhållningssätt och beteenden. Vi går på djupet och involverar viktiga medarbetare på samtliga nivåer för att förstå hur viktiga beslut påverkar såväl högsta ledningen, marknad, försäljning och leverans. Men framförallt utgår vi från kundens perspektiv och de förväntningar som finns, idag och i framtiden. 

Står ni inför en förändringsresa och behöver stöd på vägen? Hör av er!

 

Beskriv gärna lite mer om er kommande förändring i meddelandefältet så kan vi lättare hjälpa dig och/eller besvara din fråga.