Ozonetech använder ozon för att desinficera fabriksmiljöer och livsmedelsmiljöer. De har ett behov av ett smart, enkelt och interagerande sätt att kunna visa upp produkten för sina kunder.

Virtual Reality-miljö för Ozonetech

Vårt uppdrag var att ta fram en AR-app där användaren skulle kunna placera ut sitt framtida boende på den riktiga tomten, och få upp den i verklig storlek på rätt plats. Detta för att köparen skulle kunna förstå hur området kommer se ut när det är färdigbyggt några år framåt i tiden, och på så sätt känna trygghet i sitt köp.

AR-app för Aroseken

För att modernisera övervakningen av sina batterier genomförde NorthStar en förstudie tillsammans med byBrick Interface, som visade på kundnyttan av den information som batterierna ger. Då föddes idén om NorthStar ACE™

Internet of things - Northstar battery

+