Specialister som skapar verkligt värde

Vi vill att du skall kunna fokusera på din verksamhet. Samverkan mellan IT-systemen skall bara fungera. Det låter enkelt, men för att skapa en effektiv och skalbar IT-miljö krävs tung teknisk kompetens, lång erfarenhet och en hög grad av verksamhetsförståelse. Våra konsulter har allt detta! De är specialister på att hjälpa företag att realisera sina visioner, specialister som skapar verkligt värde!

Våra erbjudanden

Marknadens bästa konsulter

Vi har valt att fokusera på ett fåtal teknologier och inriktningar för att kunna erbjuda marknadens bästa konsulter inom de områden där vi verkar. Våra konsulter kännetecknas av en unik förmåga att kombinera djup teknisk kompetens med förståelsen för verksamheters olika behov och utmaningar.

IT skall vara så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt och genom att vi arbetar med beprövade plattformar och standarder undviker vi att låsa in våra kunder i system och lösningar som bara vi eller ett fåtal andra leverantörer kan underhålla och vidareutveckla. 
Våra kunder väljer oss för att vi är bäst på det vi gör!

MS Partner Logo

Kundcase

Statens Fastighetsverk - Införande av integrationsplattform

När Statens Fastighetsverk genomförde förändringar av sina ekonomi- och fastighetssystem beslutade man sig för att även ta kontroll över sina systemintegrationer som tidigare varit odokumenterade, dåligt utvecklade samt svåra att underhålla. byBrick Development fick förtroendet att både införa integrationsplattform och sedan även förvalta lösningen.

Utveckling av nytt verksamhetssystem

Kundens gamla kärnverksamhetssystem uppfattades inte erbjuda den flexibilitet och funktionalitet som krävs för att stödja Resursteamets verksamhet och tillväxtmål. byBrick Development utvecklade ett nytt verksamhetssystem med tydliga och lättanvända gränssnitt som kan nyttjas av samtliga medarbetare hos Resursteamet oavsett grad av datormognad.

Nyheter