Close

byBrick utvecklade en ny generation app och webbplats för Taxi Göteborg.

Bokningsapp till Taxi Göteborg

Bybricks har tillsammans med Epiroc utforskat en möjlig automatiseringsstrategi för den befintliga testningsprocessen.

Testautomatiseringsplattform till Epiroc

byBrick levererar test och kvalitetssäkring av Julas e-handelsplattform.

Test och kvalitetssäkring för Jula

Bybrick har tillsammans med Lindesberg kommun utvecklat ett system som mäter miljöaspekter med hjälp av IoT .

IoT-baserad arbetsmiljömätning

+