Automatisering ger bättre och snabbare kundservice

Case: Utveckling av försäkringsbranschens gemensamma skaderegister (GSR)

Försäkringsbedrägerier orsakar stora kostnader för försäkringsföretagen, kostnader som i förlängningen drabbar de ärliga kunderna genom onödigt höga försäkringspremier.

Försäkringsbranschen har därför upprättat GSR, ett gemensamt skadeanmälningsregister som håller ordning på skadeanmälningar som görs.

Via GSR kan försäkringsföretagen hämta information som hjälper dem att identifiera exempelvis utbetalning av ersättning för samma skada från flera håll. Registret bidrar även till bättre och snabbare kundservice genom att försäkringsföretagen kan automatisera skadehandläggningen.

Den tekniska GSR-plattformen hade varit i drift många år, och byggdes med en systemarkitektur som över tid har visat sig utmanande att underhålla.

Ny arkitektur krävde ett utforskande angreppssätt

byBrick fick uppdraget att framtidssäkra och bygga om lösningen från grunden och då den tidigare lösningen var sparsamt dokumenterad blev angreppsättet utforskande och testdrivet.

Genom en agil arbetsprocess baserad på SCRUM utvecklades en helt ny version av den webbapplikation med tillhörande web services som GSR består av.

Teknisk plattform

Som teknisk utvecklingsplattform användes .NET Core, vilket gjorde den nya lösningen skalbar och enklare att underhålla. Ett annat viktigt krav var att lösningen skulle erbjuda snabb och effektiv sökning i krypterat data.

Användarna ges åtkomst till systemet både via ett webbgränssnitt och genom egna integrationer via ReST och SOAP-baserade API:er. Detta innebär även att flera olika säkerhetslösningar behövde implementeras för att stödja de olika åtkomstsätten.

ByBrick införde även en CI/CD-process (Continuous Integration / Continuous Development) baserad på Azure DevOps för att säkerställa att koden möter ställda kvalitetskrav genom en automatiserad process för integrationstest och unit-testning.

Strika riktlinjer

Lösningen byggdes med hjälp av branschstandarder och vedertagna metoder och vi använde erkända designmönster för att optimera skalbarhet, stabilitet och underhållbarhet, då datan och systemobjekten var högst komplexa.

För att undvika teknisk skuld var det av yttersta vikt att följa strikta riktlinjer för skapande, beteendemönster och strukturerade designmönster.

För att säkerställa enhetlighet antog vi en formell granskningsprocess för att säkerställa korrekt implementation av designmönster, testning av kod och för att leverera relevant kod enligt angivna designprinciper. Automatiserad testning och kontinuerlig analys av kodtäckning bidrog till ökad produktivitet och transparent hantering av problem, vilket i sin tur resulterade i minimalt behov av omarbete och lösning av problem i senare skeden av programvaruutvecklingen.

Användning av bästa praxis och kodningskonventioner ledde till en högt underhållbar lösning för kunden.

I byBricks leveransteam ingick projektledning, arkitektur, utveckling och test.

Ett testdrivet arbetssätt med fokus på slutanvändarna gav bästa resultat

Den nya versionen av GSR-systemet lanserades under våren 2019 och används av majoriteten av företagen i branschen.

Tack vare det testdrivna arbetssättet kunde projektet leverera många förbättringar för slutanvändare med optimerade arbetsflöden, bättre vyer och proaktiv felhantering för att säkerställa god datakvalitet.

Lösningen, tillsammans med dokumentation och instruktioner, överlämnades till dedikerad drift och supportorganisation för vidare drift, support och underhåll av lösningen.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact