Utveckling av ett funktionellt och användarvänligt verksamhetssystem

Case: Utveckling av verksamhetssystem till Stanley

Stanley erbjuder säkerhetslösningar som är genomtänkta och innovativa samt samarbetar med flera olika organisationer i både offentlig och privat sektor.

Ett modernt och säkert verksamhetssystem

Bybrick har tillsammans med Stanley utvecklat ett nytt verksamhetssystem för daglig hantering av larmanläggningar som servicetekniker kan använda via mobila enheter. Systemutvecklingen skedde från grunden för skapa ett nytt modernare och säkrare system som är kompatibel med viktiga programvaror. Arbetet innefattade front- och backend-utveckling, test och kvalitetssäkring samt design med UI och UX.

Ökad funktionalitet och användarvänlighet

Stanley upplevde att det nya systemet underlättade serviceteknikers dagliga arbetet genom ökad funktionalitet samt användarvänlighet. Systemutvecklingen har resulterat i bättre stabilitet i systemet och lett till färre supportärenden. Den nya moderna tekniska plattformen ger möjlighet att kunna vidareutveckla systemet i framtiden samt bidrar till en ökad utvecklingshastighet.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact