Smart arbetsmiljömätning genom IoT-sensorer

Case: IoT-baserad arbetsmiljömätning till Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ville starta ett projekt för att se hur ny teknik kunde skapa nya möjligheter i arbetet med en ständigt förbättrad arbetsmiljö. Som pilotprojekt beslutade kommunen att man ville skapa ett sätt att effektivt mäta och övervaka olika miljöaspekter i ett konferensrum.

En visualiseringslösning för mätvärden i realtid

byBrick fick uppdraget att bygga en övervakningslösning i partnerskap med Tritech, som levererade själva sensorerna och den tekniska kommunikationen. I uppdraget ingick UX-design och systemutveckling och resultatet blev en visualiseringslösning där mätvärdena från systemet går att följa i realtid.  Mätningarna omfattar trivselfaktorer som temperatur, luftfuktighet, ljudnivå och ljusstyrka men också koldioxidhalt och spårning av TVOC – flyktiga organiska ämnen.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Anders Dudley
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.