Close
Interface Case Mobila VR simulatorer för HIAB

Mobil VR simulator för HIAB

Utmaning

HIAB är världsledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar och erbjuder bland annat ett omfattande sortiment av kranar som täcker utrustning för all slags skogsarbete. Bolaget har tidigare använt simulatorer för att visa upp sina produkter. Nu hade de dock ett ökat behov av flexibilitet och räckvidd för att marknadsföra deras nya HiVision-system. De efterfrågade en plattformsoberoende lösning, fri från licenser och vände sig därför till byBrick Interface.

byBrick Interface är Sverigeledande på lätta mobila simulatorer för industrin, som används för att visa upp produkter på mässor, utställningar och säljmöten. På så sätt tillgängliggörs upplevelsen för fler människor.

”Många simulatorleverantörer erbjuder fasta, tunga och otympliga anordningar. Vi ser stor affärsnytta av mobila VR-simulatorer för verksamheter som på ett flexibelt sätt vill visa upp deras produkter och de miljöer de används i. Det ger fler i målgruppen chans att interagera med produkterna, vilket möjliggör för bland annat kortare säljcykler.”, säger Johanna Tömmervik, Marknadschef på byBrick Interface. 

Uppdrag

byBrick Interface uppdrag var att hjälpa HIAB att marknadsföra det nya HiVision-systemet och skapa simulatorupplevelser som marknadsförings- och säljverktyg under mässor och säljmöten. Simulatorerna syftade även till att användas för träning av kranförare på ett skalbart sätt.

Lösning

För HIAB skapade vi en plattformsoberoende mjukvara till en simulator som kopplas till de styrspakar som används för att styra HIABs egna kranar, med en tillhörande 3D-värld som liknar den verkliga. Dessa kallas desktop simulators. Simulatorn finns även tillgänglig i en enklare mobilanpassad variant för att kunna köras med mobila VR-headset och blåtandskontroller för största möjliga flexibilitet och spridning.

Ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv är lätta simulatorer ett bra val. Istället för att skeppa stora containrar med riggar, utrustning och riktiga maskiner kan byBricks produkter tas med i en vanlig väska. Det innebär inga extra utsläpp och ingen maskin behöver vara ur drift för att visas upp.

Resultat

”Simulatorerna har varit enorma dragplåster till våra mässor. Vi hade två simulatorer på gång hela tiden. Simulatorerna och HiVision-systemet har inneburit att vi utmanat och stuckit ut hakan i en konservativ bransch. Vi har nu kunnat positionera oss som ett bolag som ligger i teknisk framkant”, säger Christine Adland Holmstrom, Marketing Manager för Loglift och Jonnsered, Forresty and recykling cranes, på HIAB.

”Även de mobila simulatorerna är väldigt värdefulla som säljverktyg och har använts aktivt av våra säljare. Det blir enklare att föra samtal med kunden kring HiVision, där de som är intresserade kan få göra en första analys över upplevelsen. Jag har till och med sålt simulatorer till slutanvändare, vilket är något helt nytt!”, säger Christine Adland Holmstrom. 

Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment, intelligent services, smart and connected solutions. Hiab's class-leading load handling equipment includes HIAB, EFFER and ARGOS loader cranes, LOGLIFT and JONSERED forestry and recycling cranes, MOFFETT and PRINCETON truck mounted forklifts, MULTILIFT skip loaders and hooklifts, and tail lifts under the ZEPRO, DEL, and WALTCO brands. As the industry pioneer and with a proud 75 year history, Hiab is committed to be the preferred partner and solution provider to its customers and shape the future of intelligent load handling. www.hiab.com Hiab is part of Cargotec Corporation. www.cargotec.com

Inficon har en produkt som detekterar gasläckor, som heter IRwin® Methane Leak Detector. byBrick fick i uppdrag att skapa en IoT-applikation som ansluter trådlöst till den enheten så att det går att fjärrstyra den från sin mobila enhet och samla in mätdata.

IoT app för Inficon

Ozonetech använder ozon för att desinficera fabriksmiljöer och livsmedelsmiljöer. De har ett behov av ett smart, enkelt och interagerande sätt att kunna visa upp produkten för sina kunder.

Virtual Reality-miljö för Ozonetech
Employee
Erik Stridell Business Developer