Elevate Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring

Testning som en naturlig del av utvecklingsprojekt är viktigt för att få ner utvecklingskostnader och höja kvalitén i det som levereras. För att uppfylla affärsmål och hantera risker är professionell testning en avgörande kompetens och en klar konkurrensfördel.

En service till projektteamet

Agil utvecklingsmetodik ställer högre krav på testarbetet avseende anpassning till projektmiljö, prioriterade kvalitetsegenskaper och produktelement. Vi tillämpar ett kontextbaserat angreppssätt som ger oss möjlighet att snabbt anpassa vår testning utefter projektet och lägga kraft på det som ger värde.

Ofta kommer vi igång med testandet redan samma dag som vi börjar med ett nytt projekt. Vi tillhandahåller en service till projektteamet för att tillsammans leverera högkvalitativa produkter.

Våra testare är utbildade inom testdesign, testtekniker, teststrategi, testrapportering, kritiskt tänkande, utforskande testning, generell systemarkitektur, programmering, automatisering, prestanda och säkerhet. Vi brinner för test och har en lång erfarenhet av komplexa system.

Våra testtjänster

Testteam

Om ni inte har någon egen testverksamhet kan ni anlita ett komplett team av oss som matchar de behov ni har. Teamets sammansättning kan variera över tid då olika specialistkompetenser behövs under olika delar av utvecklingsprocessen. Allt för att få en så dynamisk och kostnadseffektiv lösning för er.

Har ni redan befintliga testresurser men behöver förstärka, så kan vi anpassa ett test team för att komplettera den kompetens ni redan har.

Vi gör det enkelt för er att få testning i världsklass!

Undervisning

För oss är vidareutbildning viktigt. Inte bara för att få ny kunskap utan även för att få inspiration och motivation. Våra testexperter är populära föreläsare som även arbetar med testutbildningar. Utbildningarna är praktiska med en hel del verklighetsbaserade övningar. Utbildningar vi erbjuder är

 • Grundkurs i kontextdriven testning
 • Testdesign
 • Testtekniker
 • Utforskande testning
 • Teststrategi
 • Buggrapportering
 • Automatisering
 • Prestandatestning

Mentorskap och coachning

Mentorskap och coachning är primärt ett verktyg för att höja kompetensen hos en mindre grupp individer genom stöttning i det dagliga arbetet. Mentorskap och coachning kan användas på olika nivåer. På projektnivå för att få rätt förutsättningar för test och kvalitetsarbete. På testledare och testar-nivå för att utveckla individers kompetens.

Mentorskap och coachning ger praktisk stöttning i det dagliga arbetet som är ett väldigt bra komplement till våra kurser.

Det ska vara inspirerande och roligt att utvecklas!

 

Testprocessanalys

Det kan vara oerhört givande att via en extern part få feedback och förbättringsförslag på sitt nuvarande testarbete. Analysarbetet delas in i tre olika delar:

 • Kontext – Har ni rätt förutsättningar för testarbetet?

 • Testprocess – Hur testningen genomförs och vilka arbetsprodukter det innebär?

 • Kompetens – Vilken kompetens finns?

Testprocessanalysen identifierar styrkor och svagheter i er nuvarande testprocess. En prioriteringsordning, förändringsförslag och handlingsplan tas fram utifrån resultatet.

Automatisering

Står ni inför att automatisera era tester?

I en allt mer krävande värld där leveranser ska ske varje timme och fel som hittas i produktion kostar alldeles för mycket pengar att åtgärda så har automatiserade tester blivit en naturlig del av testyrket.

Rätt konstruerade fungerar testerna som ett utmärkt komplement till den kontextdrivna testningen. Automatisering ger värde, robusta tester och en lättförståelig rapportering.

Vi kan hjälpa till både i en stöttande roll men självklart även genomföra implementationen tillsammans med er som kund.

Vi hjälper dig automatisera kontextdrivet med fokus på värde!

 

Prestandatest

Ett bra fungerande system är ett som låter användarna utföra sina arbetsuppgifter utan upplevd fördröjning i systemen.

Vi har en egen process och testuppdragen kan vara av olika typer: kapacitetsmätningar, stresstester, soaktester eller fokuserade prestandamätningar. 

För att ytterligare komma närmare den prestanda som slutanvändare upplever förespråkar vi prestandatest i molnet.

Det gör testerna skalbara samt att vi kan generera last ifrån de flesta delar av världen. Tester kan då även nå produktionsmiljöer om kunden önskar ytterligare mätningar.

Anders Dudley Försäljningschef
Andreas Ström Software Test Lead