Close
Elevate Test och kvalitetssäkring

Test

Genom att snabbt komma igång med testarbetet kan vi sänka kostnaderna för din systemutveckling, säkra tidiga insikter och öka kvaliteten på hela leveransen.

Kvalitetssäkra dina utvecklings-projekt

Testning är viktigt inom all utveckling, men essentiellt för processen inom ett agilt projekt. Det är genom kvalitativa tester, med en stark koppling till kontext och affärsnytta, som utvecklarna får bra återkoppling och snabbt kan ta ditt projekt till Next Level.

Ofta kommer vi igång med testande redan samma dag som vi startar upp ett nytt projekt, för att säkra de tidiga insikterna och värdefulla erfarenheter. Våra testare är givetvis vana att testa design, teknik, strategi, rapportering, systemarkitektur, programmering, automatisering och säkerhet – även i komplexa system.

Testning

Du kan nyttja enskilda specialister eller ett helt testteam till ditt utvecklingsprojekt – eller variera teamets sammansättning över tid, beroende på vilka kompetenser som behövs i vilken del av utvecklingsprocessen.

Självklart kan vi även komplettera den kompetens ni redan har i projektet.

Processanalys

Förbättra ditt nuvarande testarbete genom feedback och förslag på förbättringar.

  • Har era testare rätt förutsättningar?
  • Har testarna rätt kompetenser?
  • Vilka styrkor och svagheter har er testprocess?

Test av prestanda

Genom kapacitetsmätningar, stresstester, soaktester, prestandamätingar säkerställer vi att ditt system är robust och håller för kritisk belastning. Helst sker dessa tester i den autentiska miljön i molnet.

Först då kan vi vara säkra på att användarna kan nyttja systemet utan fördröjning eller lagg.

 
Mycket av vårt testarbete är automatiserat, för att ge utvecklarna ny input varje timme och snabb hitta fel i systemet. Automatiserade tester är ett komplement till den kontextdrivna testningen som utförs av vår specialiserade personal. På så sätt bibehåller vi kopplingen till din affär.

Inom testning, processanalys, prestandatest och automatiserad testning kan vi hjälpa till med hela team, enskilda konsulter, mentorskap eller utbildning.

Employee
Anders Dudley Försäljningschef
Employee
Andreas Ström Testledare