Close
Interface Erbjudande Sales Enablement: Verktyg för säljare Från behovsanalys till offert med säljkonfiguratorn Qik

Qik - en mobil säljkonfigurator skräddarsydd för dina behov

Ge din säljare mer tid tillsammans med kunden.

Qik är en välbeprövad mobil offertplattform som ger dina säljare möjlighet att göra en behovsanalys, skapa och skicka komplexa offerter direkt under sina kundmöten.

Med ett CPQ baserat på Qik kan dina utesäljare skapa en komplett offert av både produkter och tjänster på några minuter, utifrån varje kunds unika behov. Resultatet är en mer effektiv, proaktiv och lyssnade säljkår som skapar större värde både för era kunder och er organisation.

Maximal affärsnytta uppnås när en IT-lösning anpassas fullt ut till en organisation, inte tvärtom. Enligt Gartner spenderar säljare i genomsnitt endast cirka 30% av sin tid i kontakt med kunderna. Resten går åt till olika typer av administration. Låter det rimligt? Med QiK försöker vi ändra på det.

De flesta CPQ-plattformar är tyvärr byggda för att passa en så bred målgrupp som möjligt. När vi skapade Qik har vi tänkt lite annorlunda. Vi tror inte att det finns en lösning som passar alla. Det finns dock ett antal grundläggande krav som ett modernt digitalt säljverktyg ska uppfylla.

Dynamisk konfigurering och inbyggd behovsanalys

Inget mer ”vi räknar på det här och återkommer med ett förslag”. Med en Qik-baserad lösning görs all konfiguration och prisberäkning direkt i kundmötet, och säljaren kan inte göra fel. Det skapar trygghet och ger säljaren möjlighet att briljera med sitt kundbemötande istället för sina tekniska kunskaper.

Konfigurera offerter med produkter och tjänster tillsammans med kunden

Offertsystem och konfiguratorer för back-office användning finns det gott om. Men vilken effekt skulle det få för din verksamhet att kunna skapa offerter i direkt samarbete med kunden? Din kund kommer att ha full koll på vad offerten innehåller och varför. Nästa kundkontakt handlar inte längre om att förklara ditt förslag.

Kunna hantera en global portfölj och anpassa den till lokala marknader

Att både tillåta lokala varianter av erbjudandet men samtidigt bibehålla överblick och styrning inom sin produkt- och tjänsteportfölj är en vanlig utmaning hos företag som bearbetar en global marknad. Med Qik finns fullt stöd för diversifierade erbjudanden, valutor, språk och regelverk med från start.

Förutsättningar att samla och aggregera data om era kunders situation

Många företag investerar i standardplattformar och integrationer mellan exempelvis CRM, affärssystem och marketing automation för att kunna få en helhetsbild av sina kundengagemang. Men vad händer på säljmötet och hur kan ni jobba insiktsdrivet utan den unika kunskap om kundernas behov som sitter i säljarnas huvuden idag?

Kundcase

Läs mer om våra andra erbjudanden för att effektivisera och digitalisera din försäljning
Employee
Erik Stridell Business Developer
Employee
Håkan Gill CEO byBrick Interface