Close
Interface Erbjudande Kreativ marknadsföring Kreativ konceptutveckling

Kreativa koncept som får dina kunder att minnas ditt budskap länge

Vi ökar räckvidden och slagkraften i din kommunikation

För oss på byBrick Interface betyder ett kreativt koncept ”en bärande idé och identitet för din kommunikation”. Syftet är att din kommunikation ska skapa maximal uppmärksamhet och intresse. 

Det kreativa konceptet är en av marknadskommunikationens viktigaste komponenter. Det kan ligga nära, eller inkludera, dina specifika säljbudskap. Men det kan även vara bakomliggande, genomsyra ditt varumärke och indirekt driva kampanjen. Koncepten varierar från fall till fall, exempelvis beroende på budskapens karaktär, din marknads mognadsgrad och konkurrenssituationen.

Gemensamt för alla kreativa koncept vi utvecklar är att de har hög kreativ höjd och högt uppmärksamhetsvärde. Ett bra koncept hjälper din kommunikation att nå fler relevanta mottagare, öka deras uppmärksamhet och förmå dem att minnas just dina budskap.

Kundcase

Läs mer om våra olika erbjudanden inom kreativ marknadsföring
Employee
Dennis Sköld Creative/Art Director