Close
Interface Case PPC Insulators - Säljkonfigurator

PPC Insulators - digitialisering av hela offertprocessen med Qik

Utmaning

PPC Insulators är en internationellt ledande tillverkare av porslinsisolatorer för transformatorstationer, kraftledningar och el-filter, med en historia som sträcker sig över hundra år.

2017 fick byBrick Interface tack vare vår säljkonfigurator Qik det spännande uppdraget att ta fram en lösning som kunde täcka hela företagets erbjudande, inte bara deras standardprodukter. En stor del av produkterna är i själva verket skräddarsydda efter varje kunds unika behov.

Tillverkningen var dessutom spridd över 7 olika produktionsenheter, som tillverkade över 5000 olika artiklar med bred överlappning mellan de olika enheterna. Standardprodukter kunde ofta offereras direkt av kundservice via affärssystemet Navision, men över 40% av affärerna krävde en omfattande kalkylprocess som ofta pågick i flera veckor.

Utgångsläget med flera parallella ERP-system och lokala räknesnurror innebar en rejäl utmaning i standardisering och digitalisering. Men också en fantastisk förbättringspotential.

Uppdrag

byBrick Interface erfarna team fick uppgiften att genomföra en förstudie där vi tillsammans med en internationell arbetsgrupp tog fram förutsättningarna för ett lyckat digitaliseringsprojekt.

Den process som designades innebar ett antal olika kalkylscenarios beroende på vilken metod och grunddata som var lämpligast för att beräkna pris och marginaler, baserat på typ av produkt, material, produktionsplats, olika kostnadsmatriser och regelverk. Även aktuell tillgänglig kapacitet i de olika produktionsenheterna är en viktig marginalpåverkande faktor.

Lösning

Med förstudien som grund beslutades att byBricks säljkonfigurator Qik skulle fungera utmärkt som motor för den framtida lösningen.
Ett komplett arbetsflöde togs fram för respektive kalkylscenario och applikationen skräddarsyddes för att fungera som samarbetsplattform där ett offertprojekt kan starta hos kundservice och med ett smart notifieringssystem omfatta tekniska experter och ingenjörer, fabrikschefer och säljpersonal på ett säkert och effektivt sätt.

Dessutom byggdes en godkännandeprocess upp där tydliga ansvarsfördelningar och dynamiska regelverk säkerställer att det inte går att göra fel eller överskrida befogenheter.

Resultat

Med byBricks Qik-plattform som grund kunde applikationen skräddarsys exakt efter PPC Insulators behov och skapa det bästa arbetsflödet för alla inblandade roller.

Tack vare integrationerna med existerande ERP-system har en avancerad men lättanvänd ”end-to-end”-lösning kunnat ersätta alla tidigare speciallösningar. Nu finns allt från prissättningslogik till färsk teknisk dokumentation tillgängligt på ett enda ställe, genom hela offertprocessen.

Det integrerade systemet för notiser och förfrågningar mellan bolagets olika roller skapar förutsättningar för effektivt samarbete. Sedan systemet togs i drift 2018 har man nu uppnått kvalitet i säljprocessen och skapat en trygghet i att inte kunna göra fel i komplicerade offertprojekt, samtidigt som ledtider och administration drastiskt minskat.

 

PPC Insulators is a leading supplier of state-of-the-art electrical porcelain insulators for substation, overhead line and precipitator applications specializing in insulator designs up to 1,200 kV AC and 1,100 kV DC system voltages.

Vi fick uppdraget att ta fram Sordins nya webbplats för att tydliggöra produktutbudet gentemot återförsäljare, samt att se över logotyp och grafisk profil.

Säljande webbplats för Sordin

byBrick Interface uppdrag var att hjälpa HIAB att marknadsföra det nya HiVision-systemet och skapa simulatorupplevelser som marknadsförings- och säljverktyg under mässor och säljmöten.

VR-simulator till HIAB
Employee
Erik Stridell Business Developer
Employee
Håkan Gill CEO byBrick Interface