Close
Interface Case VR-simulering för ABB AS

VR-simulering för ABB AS

Utmaning och bakgrund
ABBs produkt Process Power Simulator är en mjukvarusimulering av det världsledande styrsystemet 800xA. Simulatorn erbjuder ABB till sina kunder för att de ska kunna utföra operatörsträning och simulering av olika typer av scenarion och situationer.

ABB ville hitta ett sätt att använda den senaste tekniken för att väcka intresse för produkten, både hos potentiella kunder och för att nå ut till framtida medarbetare. 

Uppdrag
byBrick Interface genomförde först en workshop tillsammans med teamet på ABB, utanför Oslo, med fokus på att identifiera olika möjligheter och genomföra en idégenerering kring hur VR-teknik kan användas på kort och lång sikt för att stödja olika behov.

För att kunna illustrera varför det är viktigt att kunna simulera verkliga händelser valde ABB att skapa en Virtual Reality-upplevelse. I simuleringen får användaren uppleva en ”black out”, vilket innebär att all strömförsörjning på anläggningen försvinner. Därefter ska användaren utföra ett antal olika uppgifter för att lösa problemet och se till så att strömmen kommer tillbaka till anläggningen igen.

Lösning
Ett viktigt perspektiv var att uppnå en så realistisk visuell upplevelse som möjligt. För att uppnå detta fick byBrick Interface ta del av en 3D-modell av ABBs innovativa kontrollrumskonsol EOW-x som placerades i en fiktiv och modern industrimiljö.

I den interaktiva VR-miljön måste användaren gå igenom ett antal steg för att lösa problemet och köra igång processerna igen efter strömavbrottet. Med hjälp av ett hologram visualiseras anläggningen för användaren på ett överskådligt sätt för att skapa förståelse för helheten.

Lösningen är PC-baserad och bygger på Oculus Rift med handkontrollerna Oculus Touch, som möjliggör att det går att använda virtuella händer för att interagera med den virtuella världen.

Resultat
Upplevelsen hade världspremiär på teknik- och automationsmässorna Scanautomatic och ProcessTeknik i Göteborg i oktober 2018. ABBs VR-upplevelse var välbesökt och fungerade som en indragare till montern och tankeväckande dialogstartare.

 

 

VR-simuleringen kommer att finnas tillgänglig på ABB Ability Customer Experience Center Showroom och Co-creation lab.

Se film på upplevelsen här:

 

ABB är pionjär inom banbrytande teknik och styr industriell digitalisering mot framtiden. Innovation står främst i allt de gör och mycket av den teknik som driver det moderna samhället har utvecklats av ABB. Med en historia som spänner över mer än 130 år är ABB verksamt i mer än 100 länder och sysselsätter cirka 136.000 personer.

Inficon har en produkt som detekterar gasläckor, som heter IRwin® Methane Leak Detector. byBrick fick i uppdrag att skapa en IoT-applikation som ansluter trådlöst till den enheten så att det går att fjärrstyra den från sin mobila enhet och samla in mätdata.

IoT app för Inficon
Employee
Erik Stridell Business Developer