Vikten av kvalitetsutveckling

No items found.
Kvalitet handlar om att möta kundernas krav och förväntningar. Detta sker i samband med utveckling och leverans av produkter och tjänster. Vikten av kvalitetsutveckling finns i dessa dagar alltmer på alla företags strategiska agenda.

Kvalitetsarbetet har också i hög grad utvecklats under de senaste 15–20 åren och har gått igenom olika faser; från kvalitetsstyrning, kvalitetshantering och kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling. Det har också kommit att omfatta en mer direkt koppling till kundens upplevelse.

Mer omfattande koncept

Konceptet kvalitetsutveckling är mer omfattande och inkluderar kontinuerlig förbättring, före, under och efter produktion. Framtida kvalitetsarbete måste ha stöd av ett kvalitetssystem. Systemet ser till att processerna för produktion av varor eller tjänster förblir stabil och att inga fel inträffar. Om fel ändå uppstår gäller att identifiera, upptäcka och korrigera dessa.

Denna utveckling har varit möjlig tack vare en kraftfull satsning på kvalitetsutveckling. I stor utsträckning har tillväxten skett tack vare ökad konkurrens i de flesta branscher med snabb teknisk utveckling, globalisering och kortare ledtider. Om vi tror att kvalitet är viktigt för vår verksamhet och har en stor inverkan på resultatet måste vi fokusera och arbeta aktivt med regionen för att lyckas.

Kvalitetsproblem

För att kunna göra detta krävs det att man har en gemensam syn på frågan om kvalitet inom det egna företaget. Det är också viktigt att definiera vad det innebär för organisationen, vad du vill uppnå i form av nivåer och mål, att skapa en struktur och organisation för att regelbundet mäta resultat, samt att kontinuerligt vidareutveckla funktionen genom ständiga förbättringar.

Kvalitetsområdet måste bli en central del av verksamheten, och något som genomsyrar alla delar av organisationen och alla anställda. Det är också viktigt att ledningen tar ansvar och driver området som en naturlig del av företagsledning och utveckling.

Kvalitetschefen kommer att bli mer strategisk

Vid leverans till kunden ingår kvalitet i produkten/tjänsten och har en direkt inverkan på kundupplevelsen och den samlade bedömningen. Kvalitetsfunktionen har trätt fram och blivit allt tydligare inom många organisationer, vilket har gett den en mer framträdande och viktig roll. På vissa större företag är funktionen idag representerad på chefsnivå och frågorna står högt på dagordningen. Rollen som kvalitetschef har också blivit tydligare i fråga om innehåll och hur den samverkar med andra interna funktioner i verksamheten.

Att etablera, definiera, förtydliga och gradvis utveckla sitt kvalitetsarbete har för många visat sig vara en framgångsrik väg att gå. På så vis kan man förbättra sin kvalitet, konkurrenskraft, bli mer lönsam och vara bland de bästa inom sitt område.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact