Vad behövs för att förena ITIL och DevOps?

ITIL Bloggserie 2/3

I min förra blogg drog jag slutsatsen att både DevOps och ITIL måste samverka. Detta både för att bättre interagera med verksamheten och för att möjliggöra värdeskapande tjänster. Samma rekommendation framkom även i en studie som jag genomförde bland svenska CIO:er (Bimodal Trend Report 2016), särskilt eftersom ett bimodalt angreppssätt möjliggör användning av båda modellerna inom IT organisationen.

Varför ska du fundera på DevOps?

DevOps är här för att stanna. Det är tydligt i många forum och i diskussioner att verksamheter kräver ett nytt, tätare, samarbete med IT, och att DevOps-kulturen vinner mark. Vad krävs då, för att säkerställa en god chans till framgång? Visserligen finns det ingen silverkula, men det finns flera nyckelaspekter och framgångsfaktorer som du bör överväga när du utvärderar möjligheten att anamma DevOps.

1. Dialog med verksamheten

Kom ihåg att det ända existensberättigande en IT organisation har, är att tjäna sina kunder. Att ha en sund, öppen och konstruktiv dialog runt verksamhetens behov och krav, hjälper dig att förstå de aspekter som skapar verkligt värde för företaget. Antingen genom att erbjuda nya möjligheter, eller genom att minimera risker och kostnader.

2. Förstå möjlighetsfönstret

  • När måste en ny eller förbättrad tjänst vara redo att användas
  • Vilka är de miljömässiga, legala eller industriella krav som måste tillgodoses, samt det förväntade utnyttjandet inom verksamheten och dess kunder

Takten och vikten av förändringarna definieras oftast inte av IT, utan av omvärlden och verksamhetens roll i den. Då måste IT kunna hänga med, snabbt och säkert.

3. Möjligheten att leverera ständiga förbättringar

Att arbeta enligt DevOps metodiken är helt och hållet kompatibel med ITIL när man arbetar kontinuerligt, särskild eftersom ständiga förbättringar är drivkraften inom tjänstelivscykeln.

Dessa aspekter, med tillhörande processer, är väl beskrivna inom ITIL-litteraturen och har funnits ett bra tag nu, även om inte varje tjänsteutformingsprojekt grundlig i att ta med dem.

Förena fördelarna med ITIL och DevOps

Utöver dessa aspekter, så behöver IT organisationen bidra med operationell kunskap om de tjänster som nyttjas av kunderna i drift, deras arkitektur, problem och förbättringsmöjligheter. Dessutom så krävs följande för att introducera nya eller förändrande tjänster i en befintlig driftmiljö:

  • Planering
  • Kontroll
  • Godkännande
  • Test och verifiering av planerade nyintroduktioner, ändringar eller borttagning av tjänster

Inom ITIL fokuseras det på detta för att förhindra att någon av de befintliga tjänsterna blir negativt påverkade, men dessa aspekter är egentligen lika viktiga för nyutvecklade tjänster.

ITIL beskriver dessa processer och kontrollpunkter på ett bra och tydligt sätt, medan DevOps bidrar med ett dynamiskt angreppssätt till dessa utmaningar. Metoden använder en automatiserad och iterativ utvecklings och testningsmetod, som inkluderar kunskap och erfarenheter från driften, redan i utvecklingsfasen. Något som bidrar till att drift relaterade risker redan tidigt i processen, kan bli identifierade och antingen hanterade eller eliminerade.

Exempel på detta kan vara automatisk testkörning av nya (delar av) tjänster i en liten skala i dedikerade miljöer, som är fysiskt och logiskt skilda från den övriga miljön. Dessa lösningar kan till och med levereras som miljöer tillhandahållna av leverantörer ’i molnet’. Efter en framgångsrik introduktion och flera utvecklingsloopar kan tjänsterna anses vara tillräckligt mogna för att bli infogade i den befintliga tjänstemiljön.

Kultur är den kritiska framgångsfaktorn

Framgångsfaktorn i detta är inte den teknologiska infallsvinkeln, utan den består i stället av förmågan att förändra kultur, attityder och beteenden inom IT-organisationen. Att kunna hantera ökad osäkerhet, en snabbare utveckling och ökad flexibilitet, utan att för den skull riskera den stabila IT-driften. Att acceptera att fel kommer uppstå, och att man strävar efter att skapa kontrollerade miljöer där felen kan identifieras och elimineras, utan att riskera driften av övriga tjänster.

För att kunna omfamna detta nya arbetssätt, och samtidigt säkerställa en hög kontinuerlig nivå i tjänsteleveransen, och bibehållet fokus på tjänsternas affärsvärde, är en massiv förändring. Detta medför att vi måste börja tänka bimodalt, något som kommer att starkt bidra till en framgångsrik resa mot att bli en bättre tjänsteleverantör. En leverantör som stödjer verksamheten med värdefull drift av tjänster, samtidigt som man erbjuder den snabba och flexibla utveckling som kunderna förväntar sig.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Helene Öhman
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.