Vad är verksamhetsutveckling?

No items found.
Termen verksamhetsutveckling används ganska mycket i olika sammanhang. Men det finns en stor osäkerhet om vad det egentligen är och vad det betyder?

Ett sätt att beskriva det är förmågan att hantera förändringar i omvärlden kopplat till den egna verksamheten i kombination med hantering av interna förändringsbehov. Det kan faktiskt inkludera allt som händer runt om och i en verksamhet, både i mindre och större delar.

Utveckling = framgång?

När man arbetar med sin utveckling så baseras den på en insikt av att det alltid finns ett behov av att fråga sig själv om jag/vi gör på rätt sätt eller om vi kan göra det bättre? Det finns en logisk uppfattning om att utvecklingen är kopplad till en mer framgångsrik verksamhet dvs om du vill bli mer framgångsrik behöver du arbeta med utveckling av din egen verksamhet. När man då gör det bör man försöka påverka olika dimensioner - främst om strategi, struktur och kultur i ett sammanhängande och övergripande helhets-perspektiv för sin verksamhet.

Strategi - behövs för att uppnå de övergripande målen och visionen för verksamheten. Att sedan försöka förverkliga dessa genom konkreta handlingsplaner och genomförande av olika aktiviteter, både externt och internt.

Struktur - är det som hjälper oss att skapa och hålla ordning. Det handlar om arbetsprocesser, organisation, IT-system och arbetsmetoder, något att hålla fast vid som stöd när man utför det dagliga arbetet.

Kultur - det inre livet i ett företag som handlar om ledarskap, värderingar, tillvägagångssätt, relationer och medarbetarskap. Tillsammans med struktur är det en förutsättning för att realisera strategier för att nå sina uppsatta mål.

Val av utgångspunkt

Det finns olika utgånspunkter vid verksamhetsutveckling. Den kan tex vara tekniskt inriktad, baserad på tekniska möjligheter att effektivisera, automatisera, stödja och därigenom underlätta den operativa verksamheten. Risken här är att den är för mycket baserad på själva tekniken och dess möjligheter och inte på verkliga behov som stöder företagets arbetsmetoder.

Om verksamhetsutvecklingen istället är processorienterad så är utgångspunkten att uppnå ökad effektivitet genom processer och metoder, baserat på företagets och medarbetarnas behov. Risken här är att det kan bli för introvert och med tygdpunkt på mer "inifrån och ut" och att kunderna kommer mer i skymundan.

Kunden i fokus - utifrån och in

Om du istället arbetar på ett mer kundorienterat sätt så försöker man utveckla verksamheten med fokus på kundernas behov - hur man kan stödja kunden utifrån deras verklighet och mer ”utifrån och in". Då försöker man i varje del av verksamheten fånga vad som underlättar att vara kund här och nu samt att kunna behålla dem över tid. Här utgår man också från en struktur med processer, IT-system och arbetsmetoder men utformade utifrån kundernas perspektiv. Även med en inbyggd flexibilitet för att snabbt kunna justera om det behövs. Man vill man skapa värde och nytta så effektivt som möjligt genom att utnyttja alla färdigheter och resurser som verksamheten har. Att manövrera med känsla, förståelse och flexibilitet för att möta kund- och marknadsförändringar.

Se till helheten

För att lyckas i detta område måste du inkludera ovan nämnda dimensioner (strategi, struktur och kultur) och i ett övergripande helhetsperspektiv. De är relaterade till - och beroende av varandra. Det är också viktigt att inkludera de förmågor och kompetenser man har i verksamheten. Tendensen som man ser nu generellt är att fler och fler inser vikten av att arbeta mer kundorienterat för att lyckas. Att försöka ligga nära kunden och binda dem till sin egen verksamhet med bra produkter, tjänster, service mm så det inte finns behov för kunden att fundera på andra alternativ. Detta har aldrig varit viktigare än nu för att bli framgångsrik.

Att tänka på:

- Ha den viktigaste tillgången i verksamheten, kunden, i fokus och tänk "utifrån och in”

- Se helhetsperspektivet och behåll alla dimensioner i arbetet framåt

- Inkludera de förmågor och kompetenser som finns internt i arbetet framöver

- Fråga dig själv om du kan göra saker bättre imorgon än idag?

- Skapa förmågan att anpassa organisationen till nya förhållanden och ökad konkurrens

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact