Vad är värderingsstyrda organisationer?

No items found.
”Om förändringstakten utanför företaget är högre än den interna, är det lätt att föreställa sig hur det kommer att sluta.”
/ Jack Welch, GE

I en alltmer osäker och föränderlig värld blir innovationer och förmågan att förnya sig allt viktigare för organisationer. Den digitala revolutionen har redan förändrat – eller till och med flyttat – organisationsstrukturer, affärsmodeller och hela branscher.

Dagens mest eftertraktade jobb existerade inte ens för fem år sedan.

För organisationer handlar det nu om att utvecklas eller försvinna. Det är bråttom för chefer att ta beslut om vilken väg man ska ta i framtiden. Organisationer med ett entreprenörstänkande och en stark företagskultur står idag högt på önskelistan för de flesta ledningsgrupper.

Tyvärr verkar det som om många organisationer inte vet hur man ska ta nästa steg från sin nuvarande position. Detta syns bland annat i de undersökningar som genomgående visar att engagemanget och den psykiska hälsan hos de anställda minskar.

Så vad är värderingsstyrda organisationer?

För chefer och ledare handlar det om att ha de rätta förutsättningarna för att kunna hantera nya utmaningar. Det nya ledarskapet handlar mycket om att skapa förutsättningar för en företagsmiljö där de anställda kan och vill ta ansvar, arbeta och samarbeta, och gemensamt skapa en företagskultur som är i linje med organisationens vision och strategier.

IT-organisationer står enligt många inför ett särskilt stort förändringstryck, mycket på grund av den digitala utvecklingen. Det förväntas allt mer att det måste vara en både stabil och mycket flexibel organisation som snabbt och aktivt kan stödja företagets utveckling med hjälp av digital teknik.

Behovet av att snabbt bilda en organisation som kan hantera utmaningarna är stora. Gartner kallar detta att vara bimodal.

Utveckla en stark företagskultur

Starka och livskraftiga företagskulturer som är visions- och värderingsdrivna är de som har det högsta engagemanget och är de mest lönsamma i världen!

Det här är inget nytt, och de flesta företag har redan utvecklat kärnvärden för sin verksamhet. Attraktiva broschyrer, affischer och presentationer produceras också för att kommunicera dessa värden. Efter ett tag vet de flesta att de har kärnvärden men inte vad de är eller vad de står för. Den önskade kulturen uppstår sällan om erfarenheten är att det är svårt att arbeta med värderingarna och företagskulturen på ett konkret sätt.

Det är inte svårt att arbeta med att utveckla den önskade företagskulturen. Det tar bara lite mer tid än de flesta tror. Att utveckla företagskulturen är ingen ”quick fix” som de flesta tycks tro eller hoppas, eller som kan lösas genom att köpa ett nytt IT-system, skapa kreativitets-rum, köpa träningskort till sina anställda eller att ha några workshops. Det krävs mer än så. Nedan har jag listat några av mina erfarenhetsbaserade framgångsfaktorer för organisatorisk omvandling.

Framgångsfaktorer för organisatorisk omvandling

 1. Respektera styrkan i din nuvarande företagskultur! Du gör redan idag saker som är bra.
 2. Avsätt tid att anknyta/integrera genom DIALOG och skapa arenor för LÄRANDE
 3. Utveckla anpassade program för att möta de särskilda behoven hos teamet, affärsenheten eller organisationen.
 4. Utveckla en tydlig Extraordinary Results (EOR) för verksamheten.
 5. Säkerställ engagemang och delaktighet av ledningen (och dess chefer)
 6. Utveckla en ledningsgrupp med stark intern sammanhållning.- Omvandlingen börjar alltid med ledarna inom organisationen.
 7. Arbeta med både den YTTRE och den INRE verkligheten- Tydlig koppling mellan strategi, värderingar och beteenden- Harmonisera alla områden: Personlig motivation – Värden – Strukturer – Vision/Uppdrag
 8. Överkommunicera alltid, på alla nivåer.
 9. Integrera formella och informella insatser.
 10. Ta hjälp av intern och extern expertis.
 11. Mät och övervaka kulturens utveckling.
Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact