Utmaningar med digitaliseringen – och 4 råd att ta med i ditt vägval

No items found.
Som vi tidigare har konstaterat så är digitaliseringen här. Trenden är dock inte ny, även om många fler nu pratar om det som en del av vardagen.

Från det att Internet kom in i våra liv har vi sakta sett digitaliseringen växa och ta form. Från TV-n i vardagsrum finns den nu även i våra bilar, våra badrum och i vårt kök. Den finns på vårt gym, i våra beteenden och i våra fantasier, ja till och med i våra kroppar. Den påverkar våra interaktioner mellan varandra, med företag, myndigheter. Via en rad tjänster och upplevelser har digitaliseringen blivit en del av vår vardag och en del av våra liv. Och vi anpassar oss snabbt. Det gör att fler aktörer rör sig inom de digitala området och utforskar möjligheterna som öppnar sig via digitaliseringen.

Nedan får ni fyra framgångsfaktorer som vi kan ta med oss från dem som har varit pionjärer med att implementera olika former av digitalisering.

1. Börja i rätt ände

När dina befintliga produkter och tjänster inte längre genererar det resultat som innan uppkommer ofta krav på att ta fram nya erbjudanden. Många företag ser förnyelse som det enda sättet att vända trenden och att då tänka digitalisering ligger nära tillhands.

Viktigt att tänka på är dock att när du lanserar nya produkter så ska dessa vara attraktiva för marknaden och bevisa sina "raisons d’être". Detta gäller givetvis även för digitala produkter och tjänster. Att satsa allt på ett nytt spår kan verka attraktivt men det är ingen garanti för framgång.

Att utforska andra åtgärder för att lösa bristande lönsamhet måste tas med i genomlysningen. Till exempel kan en översyn av befintliga processer och digitalisering av utvalda delar generera önskvärt resultat i form av minskade kostnader. Kanske är det produktionsprocessen du skall digitalisera i första steget och inte din produkt.

Skapa dig en bild av den fas du befinner dig i, se digitalisering som ett tillägg till din befintliga produkt och tjänstekatalog och förstå på vilket sätt alla kundkanaler bidrar och ska utvecklas, alternativt avvecklas, framöver

2. Stäm av dina digitala investeringar med marknadens beredskap

Var medveten om och undersök hur din marknad kan reagera på dina nya erbjudanden. De som leder och är först ute kan visserligen vinna slaget, men det finns exempel på företag som investerat stort för att sedan behöva backa eftersom marknaden inte har varit redo. Ett exempel på det är satsningen på e-handel av livsmedel som genomfördes första gången i början av 2000-talet. Satsningen flög aldrig och lades ner för att återupptas 15 år senare.

En stark och tydlig koppling från strategi till marknadsbearbetning följt av en tät uppföljning av investeringarnas avkastning är nödvändig. Inte enbart monetärt utan även räknat i varumärkesprofilering och kundernas reaktion och beteende. Genom en agil anpassningsmetod som följd kan du anpassa din satsning och investeringar kan ställas mot resultat.

3. Förstå utmaningar för din organisation

En digital satsning kräver mer än en investering i traditionell teknik. Det innebär en förändring för hela organisationen och det krävs med all sannolikhet investeringar i andra delar av organisationen än inom IT. Hela verksamheten och dess ledning ska transformeras. Organisationen måste skaffa sig nya kunskaper, nya sätt att driva projekt, investera i ny infrastruktur och många gånger se över kompatibilitet och integrationsmöjligheter med befintliga system och tjänster. Nya samarbetsformer och styrning kommer att drivas av verksamhetsledning samt den digitala ledningen, mot nya okända mål och utmaningar

4. Var försiktigt med den "digitala trolldrycken"

De flesta företag är väl medveten om prioritering och avvägningar vid strategiska beslut om investeringar och besparingar kopplat till förväntat resultat. De förstår sin befintliga produktions- och affärsmodell. När de ställs inför digitaliseringens nya möjligheter via media, leverantörer och futurister är det lätt att de blir "frälsta" och överdrivet positiva till de nya möjligheterna. I vissa fall så mycket att de riskerar att tappa sina rationella metoder för att ta ett strategiskt beslut.

Det är lätt att förtrollas av tanken att ligga med i täten och före marknaden, vilket i praktiken är en svår uppgift då hela den befintliga profileringen mot marknaden kan påverkas. Risken är att det finns orimliga förväntningar på digitaliseringen och i hur snabbt förändringar går att genomföra. Min rekommendation är därför att ni skall ha en realistisk förväntning på värdet av digitaliseringssatsningen och ha uthållighet att gå igenom de olika steg som krävs för att lyckas.

Bör vi satsa på digitalisering?

Vart leder då detta oss? Bör vi inte satsa på digitalisering? Jodå, det finns inga anledningar att stanna av den digitala utvecklingen. Tvärt om! Men det gäller att vara medveten om och förhålla sig till de risker, möjligheter, styrkor och svagheter som kan uppkomma längs med vägen. Marknaden och innovation går ofta hand i hand och vissa nyheter har en tydlig bäst-före datum medan vissa är bestående. Därför är det viktigt att diskutera dessa aspekter, dels inom verksamheten och med ´kollegor i branschen, då får ni en ökad insikt i vilken riktning som just ditt företag bör välja.

Vill du veta hur du kan komma vidare med digitalisering i din verksamhet? byBricks konsulter är specialiserade på att stötta företag genom den digitala transformationen. Hör gärna av dig för råd!

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact