Ropa inte hej förrän du är över ån!

Tidigare har vi pratat om om vikten av snabba vinster för att skapa bevis och förtroende för förändringen. Men min erfarenhet visar att detta inte betyder att förändringen har landat och projektet kan betraktas som framgångsrik. Att man har plockat en del lågt hängande frukter kan missleda en del stakeholders att tro att man har kommit i mål.

Identifiera en förbättringsstrategi

Nej, nu är det istället dags att bygga på dessa snabba vinster och trycka hårdare med flera aktiviteter för att nå visionen.  Man ska analysera vad som funkade och vad som inte funkade för att kunna bygga vidare mot rätt riktning.

Som ett exempel kan en proof of concept för en digital tjänst tas fram snabb och vinna lite momentum med bevis att man är på rätt väg. Men förändring blir fast först när man industrialiserar tjänsten och det är bara då man kan säga att man har lyckats.

Ett möjligt sätt för att få fart på transformationen efter man har nått en viss nivå är att identifiera en förbättringsstrategi. Som i mitt tidigare exempel där industrialiseringen inte behöver införas med ett big bang utan den kan istället bli planerad med små steg, en marknad i taget, osv.

Att införa en sådan kultur med kontinuerliga små förbättringar (t.ex. Kaizen) kommer vara jätte viktigt även efter transformationen ät komplett, för att hålla förändringstakten i organisationen.

När beteenden blir vanor

I denna fas är det också viktigt att fler och fler personer deltar i förändringsprocessen. Man skulle nästan kunna säga att nu är vissa aktiviteter inte längre en del av transformationen utan istället en del av verksamheten.

När de mest förändrade beteende börjar blir vanor, då är den tecken på att transformationsfröet har grott. Och det enda som kvarstår är att säkerställa att fröet växer stark!


Av: Daniele Cassani

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact