”Repetita iuvant” - Det hjälper att upprepa

”Repetita iuvant” är ett latinskt uttryck som betyder ”det hjälper att upprepa”. Det kan vara relaterat både till fysiska aktiviterer (dvs, man ska upprepa en övning för att bli bättre och bättre) men även till information (dvs, det hjälper att påminna om ett budskap eller en förutsättning innan man tar nästa steg).

Kommunikation är ingen "one time" aktivitet

Detta blir väldig relevant och nödvändigt även i ett förändringsprojekt när det kommer till kommunikationen av visionen.

Som jag redan berättat (repetita iuvant!) kommer visionen ge alla stakeholders, från ledning till medarbetare, en bild på vår "wanted position" i slutet av förändringsprocessen. En bild av vart är vi på väg.

Alla måste bli informerade om visionen och alla måste få den förklarad för sig så att de förstår vad den innebär. Det är jätteviktigt att alla alltid har visionen som en bild i huvudet när de utför aktiviteterna i förändringsplanen för att lättare identifiera hur de olika aktiviteterna hjälper oss att nå visionen.

Men kommunikation av visionen är ingen "one time" aktivitet. Man måste säkerställa att den fastnar i huvudet i alla teammedlemmar så att alla lär sig att i alla lägen agera med målet att nå visionen.

Mitt sätt att göra det är just det -  upprepa visionen vid alla möjliga tillfällen. Repetita iuvant.

Upprepning, upprepning och åter upprepning

Visionen står i all governance dokumentation, och det passerar inte ett möte, presentation eller diskussion utan att jag påminner alla i rummet om den, och hur allt vi gör i projektet har den som syfte.

Vid varje beslutspunkt är visionens nåbarhet ett kriterium för att göra det lättare för alla att inse vilket väg man ska ta, vilket ger ett objektivt stöd till besluttagaren i sitt agerande.

Att upprepa visionen, och utmana alla i omgivningen att göra det samma, är en av nycklarna för att säkerställa att förändringar kommer ske enligt plan.

Naturligtvis kommer det ändå att uppstå hinder (som vi kommer se i nästa avsnitt). Men med en starkt kommunicerad och välkänd vision har man som förändringsledare ett jättebra verktyg att reducera de hinder som uppstår på ett snabbare och mer effektivt sätt.


Av: Daniele Cassani

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact