Leda i förändring (det blev inte som det var tänkt)

Ibland blir det verkligen inte som man vill eller har tänkt sig när man ska leda i förändring. Oavsett om man som ledare sitter i en linjeroll eller ansvarar för ett projekt, att hantera förändringar är en del av vardagen.

Leda i förändring

En förändring innebär alltid någon form av utmaning. Som ledare är det viktigt att visa respekt inför den förändring som behöver hanteras. Det gäller verksamhetsförändringen som sådan, liksom hur människor påverkas.

En verksamhetsförändring tar tid, den behöver förberedas, genomföras med omtanke och den behöver supportas också efter att förändringsaktiviteterna genomförts. Om man inte fortsätter ge förändringen ett stöd också efter det initiala genomförandet, så löper man alltid en risk i att verksamheten, medvetet eller omedvetet, strävar efter att återgå till hur det var innan förändringen påbörjades. Det finns ofta mycket trygghet i gamla arbetssätt, vilket gör att om man som medarbetare inte känner sig bekväm och har valet eller möjligheten, så återgår man gärna till gamla invanda arbetssätt och rutiner.

Som ledare så har jag rollen att driva eller stötta ett förändringsarbete. Det ligger i min roll och mitt ansvar att säkerställa att förändringen håller, att den blir varaktig och att de förväntade resultaten uppnås.

Planera, verkställa och förändra

Ledarskap handlar i stor utsträckning om att leda och verka tillsammans med andra utifrån ett antal givna förutsättningar. Att göra planer, verkställa dem och säkerställa att uppsatta mål uppnås är en naturlig del av detta. En lika naturlig del är att hantera förändrade förutsättning.

Förändrade förutsättningar kan t.ex. handla om nya verksamhetskrav eller ändrade omvärldsfaktorer. De kan också handla om förändringar bland de som jag arbetar med, mina ledare, kollegor eller medarbetare. Som ledare förväntas jag kunna hantera alla typer av förändring, oavsett innebörd.

Nya medarbetare

Under längre perioder av ledarskap inom ett givet område är det vanligt att någon medarbetare lämnar och ersättare behöver tas in. Att medarbetare lämnar och nya tillkommer är på många sätt en naturlig del i vardagen och något som man måste vara beredd på att hantera. Det blir då ofta ett hål som måste fyllas, hela gruppen kan påverkas och våra förväntade resultat riskeras. När en ny person kliver in på scenen så uppkommer nya frågor, perspektiv och förväntningar. Här har jag som ledare normalt sett en stor möjlighet att påverka, att göra mina val, styra, leda och fatta beslut som jag är bekväm med och tror på.

Mina ledare

Även om jag är och betraktar mig som en ledare så är också jag i behov av en bra ledare. Precis som att mina medarbetare skall kunna vända sig till mig för stöd och guidning när så behövs, så uppstår det situationer när jag behöver detsamma. Då behöver jag någon som förstår mig och mina egenskaper, som kan lyssna och som är villig att engagera sig i det som jag behöver stöd i.

När jag går in i en ny ledarroll så är det inte bara jag som väljs, jag väljer också mina ledare. När en förändring sker hos de som leder mig så har jag oftast en väldigt liten möjlighet att påverka valet. Andra gör alltså valet åt mig.

Ny ledare

En ny ledare innebär en påverkan på mitt ledarskap. Den som kommer ny kan ha en annan personlighet, andra drivkrafter och ambitioner, ett annorlunda sätt att tänka och andra erfarenheter än sin företrädare. Jag måste förstå hur detta påverkar mig och mitt ledarskap.

Att jag får en ny ledare behöver inte vara negativt, tvärtom kan det ge mig ny energi, vara någon som bidrar med andra värdefulla erfarenheter och som jag fungerar bättre med. Oavsett så kommer ett ledarbyte påverka mig och jag ansvarar för att förstå och göra det bästa av den. Det en del i ledarrollen att hantera förändringar, även de som är beroende av vem som leder mig.

Min förmåga att ställa om

Oavsett vad det är som har bidragit till förändringen så måste jag som ledare hantera effekterna och aktivt leda i förändring. I detta så blir min egen förmåga att ställa om väsentlig. Om inte jag accepterar förändringen, om inte jag kan ta till mig den och göra den till min, då kommer jag få svårt att leda och stötta andra i förändringshanteringen. Alltså måste jag börja med att säkerställa min egen flexibilitet och anpassningsbarhet. Jag måste vara förändringsbenägen.

Förändringsledare

Jag är den som måste göra om planer, uppdatera risker, förstå konsekvenser av nya eller förändrade förutsättningar. Det är jag som skall leda i förändring, motivera mina medarbetare och ta ansvaret för att vi får en framgångsrik hantering av förändringen. Det är en del av mitt jobb, min vardag. Jag är förändringsledaren och förändringsresan börjar hos mig.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact