Konsten att skapa en engagerande vision

De två första stegen i Kotters modell för Change management är att skapa en "sense of urgency" och identifiera en koalition som kan hjälpa dig att driva fram förändringen.

Samtidigt som man påbörjar förändringen måste man tänka hur man förmedlar syftet med förändringen till organisationen och hur skapar engagemang och entusiasm för den transformationen som kommer ske.

Därför är ännu viktigt steg, som man måste ta tidigt i processen, att skapa en vision.

Wanted Position

Även om det är tydligt varför man måste påbörja en förändring är det jätteviktigt att den vision som man kopplar till förändringen är inspirerande och motiverande.

För att kunna åstadkomma det är min erfarenhet att visionen tydligt måste inkludera den "wanted position" som man ska nå i slutet av transformationen. Inte i detaljer, naturligtvis, men åtmistone ge en ide’ om vart man vill med förändringen och vad som är syftet. Hur man kommer till sin wanted position tillhör inte visionen vilket gör att man inte behöver specifiera det just nu.

Enkelt beskrivet

Vision och wanted position måste beskrivas på ett enkel sätt, så att det blir lätt för alla att komma ihåg.

För att en "wanted position" ska fungera som inspiration bör den kopplas till något som alla gillar och ser som en positiv utveckling, så som att tjäna mer pengar, vara bäst på något etc. Som motsats har vi cost efficiency, eller kostnadseffektivisering, som är inte är lika positivt och lockande. Ett sätt att förmedla cost efficiency på ett positivt sät är att istället prata om ”ökad lönsamhet”.

För visionen ska få en buy-in och spridning måste den peka på en tydlig förbättring jamfört med nuläget. En förbättring som alla förstår och känner att de får ta del av resultatet. Det vill säga, det blir lätt för alla (eller åtminstone de flesta) att svara ”what’s in it for me?”. Då den bilden är klar och tydlig för individen blir det lättare att engagera sig och vilja förstå hur de kan bidra till förändringen.

Självklart kan resultatet variera fall för fall, men följer man denna princip så har man en ökat sannolikhet att folk i organisationen känner de har ett gemensamt mål i transformationen.

Viktigt, naturligtvis, är nu hur man kommunicerar visionen.


Av: Daniele Cassani

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact