Digitalisering drivs av Digital Product Management

Digitaliseringen är här. Utöver IT, är det ofta verksamheten själv som driver denna förändring. Nya affärsmodeller och interaktioner med marknaden och kunderna utvecklas. Dessa initiativ kräver ett ägarskap i organisationen som inte hamnar inom IT utan oftast inom själva verksamheten, även om IT är inblandade i någon form. Ledningsgrupper utökas med Chief Digital Officer (CDO) bredvid den befintliga CIO.

Förändrad affär ställer nya krav på Product Management

Digitalisering som drivs av verksamheten bygger på de befintliga roller och ansvar som redan finns idag. Med tanke på den stora andel tjänstekomponenter som är en del av digitaliseringen, kan det kännas märkligt att man lägger ansvaret på en Product Manager, men det har vissa tydliga fördelar:

Product Management, inom digitalisering, står för ett mer kundorienterat sätt att definiera vad det är man ska leverera . Det omfattar förändring inom försäljning av produkten, marknadsföring, samla förmågor, bygga lösningar, prissätta, rabattera, etablera partnerskap för leveranser och produktion samt förbättringar. Detta gör även att man börjat introducera termen "digitala produkter". Dessa ansvarar en Product Manager för på samma sätt som en Product Manager ansvarar för de analoga produkterna.

Nya och bekanta ansvarsområden

Product Management innefattar tydliga ansvarsområden som måste hanteras inom organisationen:

  • Strategi för den digitala produkten: identifiera marknader, förstå behov, omfattning och konkurrens samt se möjligheterna att leverera värde.
  • Ägarskap inom hela leveransorganisationen: ett helhetsansvar som omfattar konceptualisering, utformning, prioritering, etablering samt de operationella leveransaspekterna för att leva upp till kundernas förväntningar
  • Marknadsföring: att definiera, utföra, mäta och anpassa utrullning av produkten till de olika marknader och segment verksamheten siktar mot
  • Lönsamhet och leveransprecision: att kunna driva prioriteringar i leveransen, kostnader och intäkter, tillväxt, kvalitet och kundernas tillfredställelse, oftast kopplad till det nya begreppet "customer experience", det vill säga kundens upplevelse av produkten.

Känner du igen denna förteckning av egenskaper, kvalifikationer, kompetenser och ansvar? De har sedan tidigare beskrivit inom ramen för IT Service Management som ansvaret för tjänstelivscykeln, vilket nu är precis vad en Digital Product Manager gör. I de flesta organisationer så är Service Managers däremot knutna till den interna IT-leveransen och har har inte alla marknadsrelaterade aspekter i sina ansvar. Så, nu när IT och verksamheten ingår i ett nytt digitaliseringssamarbete, där verksamheten sitter i förarsätet, är det förståelig att man använder verksamhetens terminologi. Och plötsligt är det en Product Manager som ansvarar för den digitala produkten, eller tjänsten. I mitt nästa blogginlägg kommer jag belysa likheterna mellan tjänster och digitala produkter, i synnerhet gällande definitionen av värdet de står för.

Skall vi förändra vårt synsätt?

Inget nytt under solen? Ja du, fokus på särskilt avgränsade leveransdefinitioner, som liknar en beskrivning av en fysisk produkt, gör att detta språkbruk används hos både interna kunder, våra verksamheter samt hos våra externa kunder och konsumenter.

Ska vi då anpassa oss, eller ska vi hålla fast vid vår akademiskt framtagna terminologi? Jag föreslår att vi pratar med bonden på bondens vis, det är där kundorienteringen börjar.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Helene Öhman
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.