Halmstad Kommun - Digitala processer

Utmaningar

Inom kommunen sker mycket arbete manuellt utan tydliga processer och effektiva systemstöd. Vi ville genomlysa ett antal processer och utreda möjligheten att digitalisera och automatisera dessa för att frigöra resurser till med värdeskapande arbete.

Vad gjorde vi?

Vi engagerade byBrick att tillsammans med verksamheten, kartlägga och analysera våra arbetssätt och verktygsstödet inom dessa områden. Resultatet blev en tydlig bild av nuläget, förslag till lämpliga åtgärder samt en rimlig tidsplan för att genomföra förbättringarna.

Kundfördelar

Nu kan vi effektivisera verksamheten inom dessa processer och nå tydliga förbättringar inom effektivitet och ökad kvalitet för verksamheten.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Öppna upp länken för att ladda ner vårt whitepaper som i detalj beskriver projektet med Halmstads kommun, genom att skriva in ditt namn och e-postadress.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Öppna upp länken för att ladda ner vårt whitepaper som i detalj beskriver projektet med Halmstads kommun, genom att skriva in ditt namn och e-postadress.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

kontakt
Contact