Affärsdriven digital transformation

Vår företagsanpassade utbildning i Affärsdriven Digital Transformation består av 4 moduler. Modul 1 ger ett övergripande perspektiv och en introduktion till digitalisering är och affärsdriven digital transformation. Modul 2–4, är en fördjupning inom den digitala transformationens process, handlingsplan och planering för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete.

MODUL 1

Vad innebär digitalisering för vårverksamhet?

Syfte: Att skapa en övergripande förståelsen för dedigitala förändringar som är pågår runt omkring oss, hur det påverkar vårbransch och hur vi kan nyttja digitaliseringen för en ökad konkurrenskraft påvår marknad.

Innehåll:

·      Introduktion till digitalisering

·      Digitalisering vad är det egentligen?

·      Hur har vi påverkats avdigitaliseringen?

·      Hur påverkas min bransch?

·      Behöver min verksamhet förändras och iså fall hur?

·      Hur hanterar man ettdigitaliseringsbehov?

·      Hur kommer vi i gång?

 Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 2

Bedöma den digitala mognaden

Syfte: Att bättre förstå den digitala mognaden hos osssjälva, hos våra kunder och konkurrenter, samt hur vi analyserar vår omgivning.Vi identifierar vilka digitaliseringsvågor som vi möter och vilka som ärrelevanta för vår verksamhet.

Innehåll:

·      Vad är vår position i en digitaliseradvärld?

·      Digitalisering och trender, hur viarbetar med omvärldsanalys

·      Vår digitala mognad i inom 9 viktigafokusområden

·      Kartläggning av kundresa/kundbeteende

·      Digitaliseringsfaktorer, vad driverdigitalisering i vår bransch?

·      Digitaliseringsvågor som påverkar vårkonkurrenskraft

·      Hur skapar den värde för oss och kunder?

·      Vad är risken med att inte göraförändringar?

 Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 3

Kartlägga affärsmodellen

Syfte: Vi fördjupar analysen av de prioriteradedigitaliseringsvågorna och hur de påverkar konkurrenskraften. Fokus påkundresan och affärsmodellen för att konkretisera våra framtida digitalaaffärer.

Innehåll:

·      Intressentanalys, analysera ochkartlägga alla aktörer och deras relationer

·      Värdeflödeskartläggning, hur ser flödenaut och hur kan vi förbättra dem?

·      Business Model Canvas, hur skapar vidigitala affärsmodeller?

Tid: 1 halvdags utbildning

 

MODUL 4

Handlingsplan till den digitalatransformationen

Syfte: Vi skapar en konkret transformationsplanbaserat på genomfört strategiarbete för att konkretisera vad som ska prioriterasutifrån företagets målbild och den digitala destinationen.

Innehåll:

·      Transformationsplanering, omfattning ochprioriteringar

·      Involvera människor för att skapa vilja

·      Kunskapslyft, vad behöver vi kunna ochförstå?

·      Nyckelaktiviteter

·      Riskhantering

Tid:1 halvdags utbildning

 

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! We will get back to you as soon as possible!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

No items found.
kontakt
Contact