Pace Layer - dela in dina system i nivåer utifrån deras förändringstakt

I dagens snabba innovationstakt och teknikutveckling måste man tänka i nya banor när det gäller att organisera och leverera IT.

Vår trendrapport, "Bimodal Trend Report 2016", visar att 70 procent av Sveriges CIO:er anser att företagen måste arbeta bimodalt. Det betyder att IT måste fungera på två olika sätt. Mode 1 är det traditionella, långsiktigt säkerhetsorienterade sättet att leverera IT-tjänster medan Mode 2 är ett snabbt och flexibelt sätt att experimentera med nya lösningar och appar som utvecklas i samklang med verksamheten.

Snabbrörliga Mode 2

Men hur vet man vilka delar av verksamheten som är innovationsdrivna och som därför ska prioriteras i snabbrörliga Mode 2? Det är ledningens som beslutar och ett sätt att stödja dem är att kategorisera affärsmöjligheter och applikationer utifrån Gartners pace-layered model. Enligt modellen kan företagets applikationer delas in i olika nivåer med gemensamma egenskaper avseende hur snabbt applikationerna kan ändras och anpassas. Därför skiljer sig hanteringen av applikationer på olika nivåer, medan applikationer på samma nivå kan hanteras likartat.

Tre nivåer

Gartner har definierat tre nivåer för att skilja de olika applikationstyperna från varandra och för att hjälpa företagen att utveckla effektiva strategier för varje applikationstyp:

  • Traditionella system — Etablerade paketlösningar eller egenutvecklade system som stödjer kärnverksamheten och hanterar företagets viktigaste information. Förändringstakten är låg eftersom processerna är beprövade och gemensamma för de flesta företag och ofta reglerade enligt lag.
  • Differentierande system — Applikationer som möjliggör företags- eller branschspecifika processer. Systemen har medellånga livscykler (ett till tre år), men behöver ofta konfigureras om för att anpassas till ändrade affärs- eller kundkrav.
  • Innovationssystem — Nya applikationer som utvecklas med kort varsel för att stödja nya affärskrav eller möjligheter. Det är ofta projekt med korta livscykler (noll till tolv månader) som utvecklas inom en avdelning eller med hjälp av externa resurser eller konsumentprodukter.


Förutom att kategorisera dina system kan modellen även användas för att kategorisera dina affärsmöjligheter. Du får en klar bild över vilka delar av verksamheten som är innovationsdrivna och kräver Mode 2-initiativ.

Genom att skapa transparens mellan affärsmöjligheter, applikationer och projekt framträder det tydligt vilka projekt som avser affärsdrivande applikationer och som därför måste hanteras enligt den snabbrörliga halvan av Bimodal IT.

Tack! Vi kontaktar dig så fort som möjligt!
Thank you! I will get back to you as soon as possible!
Best regards//
Mats Hultman
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ladda hem whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Download whitepaper

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Mer läsning

More inspiration

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.